Živinoreja objavil

ZANIMIVOST – KRAVE V HLEVU

Hlev je kot nek sistem v katerem se nahajajo živali. Treba je narediti bokse tako, da imajo na voljo dovolj prostora. Šepave krave logično zahtevajo večjo površino in večje ležišče. Krma mora biti vsem živalim dostopna brez težav. V glavnem standarde za vse določa krava in njej se moramo prilagajati.

Imeti morajo dostop do krme, vode in ležišča. Vsaka žival rabi svoj kotiček, kot temu pravimo ljudje. Potrebujejo tudi prostor, da gredo druga mimo druge ne, da bi se dotaknile. Vsaka čreda ima zapleteno socialno hierarhijo. Vodje začnejo prvi in vedno prve začnejo neko delo oziroma dejavnost. Ležeče krave običajno niso v igri za tekmovanje v socialni hierarhiji. Največkrat se med seboj bojujejo za hrano, še posebej, če je dobra.

Telice imajo nekoliko nižji položaj in ne poznajo prav vseh krav. So zelo plašne, zato pri boju za hrano vedno izgubijo. V vsakem hlevu so točke, ki so lahko nevarne. Prostor moramo redno pregledovati in ga vzdrževati. Krave so izjemno občutljive na količino svetlobe.

Predvsem mlečne krave proizvajajo veliko toplote, katere se morajo otresti , da se ne pregrejejo. Največ toplote izgubijo skozi dihala. Za dokaj dobro izgubljanje toplote, vlaga ne sme biti previsoka.

Kjer so tla spolzka lahko živali zdrsnejo, kar je lahko zelo nevarno. V takih pogojih se krave manj gibljejo. Spolzka tla moramo čim prej očistiti. Ležijo rade približno 14 ur dnevno. Med tem je pomembno, da počivajo, da počivajo noge in, da je na tekališču več prostora. Zelo pomembno pa je tudi to, kakšen nastilj jim pripravimo . Ta jim mora nuditi udobno ležišče. Živali ne smejo biti preveč natrpane.

Količina umazanije na živalih nam da veliko informacij o kmetiji. Bolj ko je živa umazana, večja je verjetnost, da se pojavi vnetje vimena in kože. Če so na kmetiji umazane krave moramo paziti tudi na druga področja pri upravljanju kmetije. Preveriti je potrebno še ostala področja, da ne bi prišlo do zanemarjenja živali.

Vir: HULSEN, J., Č. Praprotnik in F. Marlenn : Kravji znaki. Ljubljana : Kmečki glas

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook