Kmetijstvo objavil

¨Zmanjšajmo porabo goriva v kmetijstvu in gozdarstvu¨

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Kmetijski inštitut Slovenije organizirala okroglo mizo

Na kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni je v organizaciji
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in Kmetijskega inštituta
Slovenije (KIS) potekala okrogla miza »Zmanjšajmo porabo goriva v
kmetijstvu in gozdarstvu« in predstavitev projekta Efficient 20. Na
okrogli mizi so sodelovali mag. Tomaž Poje s KIS-a, mag. Andrej
Kastelic, član pilotne skupine v projektu, mag. Luka Zajec z Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Branko Kos, predstavnik podjetja
INO Brežice, in Jan Šinkovec, predstavnik podjetja Agromehanika d.d..

Mag. Tomaž Poje je predstavil projekt Efficient 20. V
projektu sodelujejo Francija, ki je nosilka projekta, Velika Britanija,
Italija, Nemčija, Poljska, Avstrija, Španija, Belgija in Slovenija.
Slovenska partnerja v projektu sta KIS in KGZS.
Glavni
cilj projekta je usmerjen v prihranek goriva za pogon kmetijske in
gozdarske mehanizacije v skladu s cilji Evropske unije za zmanjšanje
porabe energije za 20 odstotkov do leta 2020. V Sloveniji je bilo
izbranih dvanajst pilotskih kmetij, na katerih se izvajajo meritve
porabe energije pri različnih kmetijskih in gozdarskih opravilih. Na
večini kmetij se ukvarjajo tudi s spravilom lesa. Kmetije so razporejene
po celotnem območju Slovenije in opremljene s številnimi traktorji in
samovoznimi kmetijskimi in gozdarskimi stroji. Letno porabijo nad 3000 l
goriva. Večina kmetij je že v lanskem letu začela z meritvami porabe
goriva traktorjev pri različnih opravilih, nekaj pa jih je začelo v
začetku letošnjega leta. Projekt bo omogočil aktivno mreženje vseh
projektnih partnerjev in drugih akterjev s področja kmetijstva, vladnih
ustanov, proizvajalcev traktorjev ter strokovnih združenj.
Rezultati
meritev bodo dali sliko glede porabe goriva pri različnih mehaniziranih
opravilih na  kmetijah. Na osnovi izmerjenih rezultatov porabe goriva
se bo za vsako kmetijo analiziralo možnosti za zmanjševanje porabe
goriva in pristopilo zmanjševanju porabe goriva pri različnih
opravilih. 

Kot je povedal Poje, lahko »tudi na starem traktorju z ustreznimi ukrepi prihranimo gorivo«.
Zmanjševanje porabe goriva v kmetijstvu lahko namreč drastično vpliva
na ekonomiko kmetijske pridelave. Poje je izpostavil, da dizelsko gorivo
predstavlja kar 50 odstotkov vse porabljene energije v kmetijstvu in
gozdarstvu. Opozoril je, da cene gorivu raste hitreje, kot rastejo
odkupne cene pridelkov. K pravilni in učinkoviti uporabi pa lahko z
izvajanjem določenih ukrepov in spremembami navad največ prispevajo prav
 kmetje sami oziroma uporabniki traktorjev in kmetijskih strojev.

Mag.
Andrej Kastelic, član pilotne skupine, je povedal, da se pred
vključitvijo v projekt, na kmetiji niso zavedali, kakšen strošek jim
predstavlja gorivo. Z rednim spremljanjem stroškov in uvajanjem sprememb
se lahko stroški optimizirajo, vse to pa pripelje tudi do
racionalizacije kmetijske pridelave, je poudaril Kastelic.

Pomurski sejem d.d.
Miran Mate

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook