Dogodki objavil

11.6.2014 – DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKIH ČEBELARJEV

Spoštovani predstavniki medijev!

 

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu skupaj s čebelarskimi društvi po Sloveniji organizirata Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev. Namen tega dogodka, ki bo potekal v sedemdesetih čebelarskih društvih po Sloveniji in terminih navedenih v nadaljevanju, je izobraževanje in informiranje splošne javnosti o pomenu čebel in čebelarstva.

 

Vljudno vabljeni, da se udeležite Dneva odprtih vrat slovenskih čebelarjev!

 

11. 6. 2014

 

Zadeva:         DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKIH ČEBELARJEV

 

Spoštovani !

 

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu skupaj s čebelarskimi društvi po Sloveniji organizirata Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev. Namen tega dogodka, ki bo potekal v sedemdesetih čebelarskih društvih po Sloveniji in terminih navedenih v nadaljevanju, je izobraževanje in informiranje splošne javnosti o pomenu čebel in čebelarstva.

Predvsem želimo lokalnim šolam, vrtcem in drugim interesnim združenjem ter širši javnosti predstaviti čebelarsko dejavnost, prikazati postopke pridobivanja medu. Ljudem želimo povedati, da so čebelji pridelki popolnoma naravno živilo, saj jim čebelarji v postopkih pridelave ničesar ne dodajamo, niti ne odvzemamo. Poudarili bomo pomen kranjske čebele kot pomembne opraševalke za kmetijstvo in pridobivanje hrane.

Vljudno vabljeni, da se udeležite Dneva odprtih vrat slovenskih čebelarjev in na ta način izrazite podporo čebelarjem za prizadevanje ohranitve čebelarstva, naše kranjske čebele in tudi zadostnega opraševanja različnih rastlin, ki so bistvenega pomena za lokalno samooskrbo s prehrano.

 

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev bo potekal v spodaj navedenih društvih:

 

Datum Kraj izvedbe Čebelarsko društvo
13.6.2014 -pri čebelnjaku g. Cirila Tovšaka, Senčna pot 3, 2311 Hoče

-pri čebelnjaku Janeza Brvarja, C. , ob Ribniku 29, 2311 Hoče

-pri čebelnjaku Mirka Rogina, v Gaj 40, 2313 Fram

-pri čebelnjaku g. Milana Skaze, Hočko Pohorje 77, 2311 Hoče

ČD Alojz Greif Hoče
14.6.2014 -v šolskem čebelnjaku pri OŠ Žirovnica,

-na stojnici na tržnici pri OŠ v Zabreznici

ČD Antona Janše Breznica
13.6.2014 Šolski čebelnjak ob OŠ Apače ČD Apače
13.6.2014 V društvenih prostorih, ob OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2. ČD Barje
14.6.2014 Pri učnem čebelnjaku, pri čebelarskem domu v Beltincih ČD Beltinci
20.6.2014 Pri šolskem čebelnjaku ČD Blagovna
13.6.2014 Pri Blejskem čebelnjaku, v zdraviliškem parku Bled ČD Bled Gorje
13.6.2014 -v Srednji vasi pri predsedniku društva, Srednja vas 2

-na tednu podeželja v Škofji Loki

ČD Blegoš
14.6.2014 Na tržnici v Bohinjski Bistrici ČD Bohinj
6.6.2014 V osnovni šoli, Cirkulane 56 ČD Cirkulane
13.6.2014 Na sadjarsko čebelarski učni poti Žuniči ČD Črnomelj
15.,16.6.2014 Zdraviliški dom Dobrna ČD Dobrna
13.6.2014 Senožeti 40, čebelarka Jerman Marija ČD Dolsko
13.6.2014 -pri čebelnjaku g. Andreja Jusa, čebelnjak pri gasilskem domu v Ihanu,

-pri čebelnjaku g. Janka Jermana, čebelnjak pri hiši v Dragomlju št. 64,

-pri čebelnjaku g. Ludvika Lapa, čebelnjak v Arboretumu – Volčji potok,

-na stojnici g. Janeza Miheliča, na tržnici v Domžalah

ČD Domžale
13.6.2014 Pri šolskem čebelnjaku ČD Dornava
13.6.2014 -pri čebelnjaku g. Ferka, Trbonje 6, 2371 Trbonje

-pri čebelnjaku g. Kadiša, Prežihova 4, 2370 Dravograd

ČD Dravograd
20.6.2014 -pri čebelnjaku, naslov: Spodnji trg 35, 3342 Gornji Grad

-na stojnici, poleg TIC Gornji Grad (center mesta)

ČD Gornji Grad
16.9.2014 Na sedežu krajevna skupnosti ČD Henrik Peternel Celje
13.6.2014 V prostorih čebelarskega doma ČD Hrastnik
13.6.2014 -pri čebelnjaku, Gabrnik 52, Juršinci

-v muzeju

ČD Juršinci
16.6.2014 Na stojnici TIC Krka – turistično info pisarna ČD Krka in Zagradec
13.6.2014 Pri učnem čebelnjaku, Ulica 7. Avgusta, 1233 Dob (v slučaju dežja v prostorih KS Dob) ČD Krtina Dob
13.-14.6. V parku pod TIC-em Laško ČD Laško
14.6.2014 Pred Supermarketom TUŠ ČD Ljutomer
13.6.2014 Čebelarski center Luče SA-ŠA ČD Luče
13.6.2014 Pri društvenem čebelnjaku pri ČZS, Brdo pri Lukovici 8 ČD Lukovica
12.6.2014 Pri OŠ Majšperk, Preša 30, 2322 Majšperk ČD Majšperk
14.6.2014 Pri čebelnjaku Dušana Purga, Dežno 3, 2321 Makole ČD Makole
13.6.2014 V društvenem čebelnjaku v Markovcih ČD Markovci
13.6.2014 Pri čebelnjaku g. Jožeta Veseliča ČD Metlika
13.6.2014 -G.Marjan Moravec – Čebelnjak na Grilovi domačiji

-G. Franc Kluzner – Čebelnjak pri graščini Turn

-G. Martin Pustatičnik – Čebelnjak Plešivec

ČD Mlinšek Velenje
13.6.2014 Pri čebelnjaku v Mozirskem gaju ČD Mozirje
13.6.2014 -pri čebelnjaku g. Kobeta, Dolž, Lipnica 15, Novo mesto

-pri čebelnjaku g. Goloba, Stranska vas 16, Novo mesto

ČD Novo mesto
13.6.2014 Ob OŠ Vinica, Vinica 50, 8344 Vinica ČD Ob Kolpi in Lahinji
13.6.2014 V prostorih graščine občine Oplotnica ČD Oplotnica
13.6.2014 Na stojnici pri OŠ Pivka, enota Vrtec – Vetrnica, Prečna ulica 5, Pivka ČD Pivka
13., 15. 6.2014 V čebelnjaku Marice in Mihe Kolarja – občina Kozje, 13.6.2014, ob 12.30 uri,

-v čebelnjaku Jožeta Uršiča – občina Bistrica ob Sotli, 13.6.2014, ob 10.00 uri,

-pri samostanu Olimje – občina Podčetrtek, 15.6.2014, 10.00 uri.

ČD Podčetrtek
13.6.2014 Čebelarski dom ČD Poljčane
14.6.2014 Društveni čebelnjak Prebold ČD Prebold
14.6.2014 V čebelnjaku, Padova 51 in na stojnici občine Rače – Fram

 

ČD Rače
20.6.2014 Pri čebelnjaku, Dobrava 13, Radeče ČD Radeče
13.6.2014 -v čebelnjaku Franca Andolška, Cerovec pod Bočem 57, Rogaška Slatina

-v čebelnjaku Vinka Dolšaka, Gozdna ulica 13, Rogaška Slatina

-v čebelnjaku Antona Trbovca, Topole 1, Rogaška Slatina

ČD Rogaška Slatina
13.6.2014 -V čebelnjaku muzeja na prostem v Rogatcu ČD Rogatec
13.6.2014 Čebelarski dom Ruše, za glasbeno šolo Ruše ČD Ruše
13.6.2014 -pri šolskem čebelnjaku na sadnem učnem vrtu dr. Derganca, Kolodvorska ulica

-Društveni prostor – pisarna v Taborski hiši, Taborska 8, Semič

ČD Semič
12.6.2014 Pri OŠ F.L.V. Slivnica ČD Slivnica pri Mariboru
14.6.2014 Pri različnih čebelarjih ČD Slovenske Konjice ČD Slovenske Konjice
13.6.2014 -v društvenem čebelnjaku na Podstenicah

-čebelarskem domu na Podstenicah – predstavitev muzeja

-KKC v Dolenjskih Toplicah in OŠ in VVZ Vavta vas

ČD Straža dolenjske Toplice
13.6.2014 Na stojnici v centru Svete Ane ČD Sveta Ana
15.6.2014 Pred kraško jamo Pekel ČD Šempeter v Savinjski dolini
13.6.2014 Pri čebelnjaku g. Štandekerja, Lenart ČD Sveta Trojica – Lenart
13.6.2014 Pri trgovini Baumax ČD Šenčur
13.6.2014 V društvenem čebelnjaku, Ipavčeva ulica ČD Šentjur
13.6.2014 Pri društvenem čebelnjaku Brode ČD Škofja Loka
13.6.2014 Ob OŠ Šmartno ob Paki

Pri Mercator centru v Šmartnem ob Paki

ČD Šmartno ob Paki
14.6.2014 Tržnica – parkirni prostor v Tacnu ČD Tacen
13.6.2014 V dvorani plesne skupine BIT-boy, Trg revolucije, Trbovlje ČD Trbovlje
13.6.2014 Pri čebelnjaku g. Borštnika, Prilesje 3a ČD Velike Lašče
13.6.2014 Pri čebelarju Alojzu Novaku, Narcisna ul. 14, Veržej ČD Veržej
22.6.2014 V prostorih lovske družine in društvenega čebelnjaka Vojnik ČD Vojnik
13.6.2014 Naselje Žerjav, Žerjav 23, pri trgovini ČD Žerjav
13.6.2014 V čebelnjaku ČD Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 19 ČD Šmarje pri Jelšah
13.6.2014 Betnava, Streliška c. 150, Maribor ČZD Maribor

 

ČD Henrik Peternel Celje, ČD Anton Žnideršič Ilirska Bistrica, ČD Lovrenc na Pohorju, ČD Dolomiti Polhov Gradec, pa organizirajo dan odprtih vrat v sklopu že prej dogovorjenih občinskih in društvenih proslav.

 

* * *

 

Lep pozdrav,

 

Čebelarska zveza Slovenije

Brdo pri Lukovici 8

1225 Lukovica

Tel.: 01 / 729 61 14

Mobi.: 051 / 637 204

Faks: 01 / 729 61 32

www.czs.si

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook