2. redna seja Vlade RS

Vlada RS je na 2. redni seji s 17. 2. 2012 za državnega sekretarja
na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) imenovala Branka Ravnika.
Vlada je prav tako z današnjim dnem s položaja generalnega direktorja
Direktorata za kmetijstvo na MKO razrešila Branka Ravnika in s 1. 3.
2012 za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za
kmetijstvo na MKO imenovala dr. Martino Bavec, in sicer do imenovanja
generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ
za dobo šestih mesecev.

 

Imenovanje državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje

Branko
Ravnik je univerzitetni diplomirani kmetijski inženir živinorejske
smeri. Leta 2000 je prevzel vodenje Kmetijsko gozdarske zadruge Srednja
vas v Bohinju. Zatem se je leta 2001 zaposlil v Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije (KGZS) kot pomočnik direktorja – vodja sektorja za
kmetijsko svetovanje. V oktobru 2005 je bil imenovan za direktorja KGZS –
Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. V marcu 2007 je bil imenovan za
vršilca dolžnosti direktorja Direktorata za kmetijstvo v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in s 4. 7. 2007 imenovan za
Generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo, za dobo 5 let.

 

Razrešitev
generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje ter imenovanje v. d. generalne direktorice

Dr.
Martina Bavec, univ. dipl. inž. kmet., je izredna profesorica s področja
zelenjadarstva s poljedelstvom in se v zadnjem obdobju v raziskovalnem
in pedagoškem delu vse bolj posveča ekološkemu kmetijstvu. V obdobju
1987 do 2004 je bila zaposlena na Kmetijskem zavodu Maribor na področju
specialističnega kmetijskega svetovanja v poljedelstvu, od leta 1994
dalje  na področju zelenjadarstva in od 1997 tudi za ekološko
kmetovanje. Na Kmetijskem zavodu je bila od ustanovitve dalje (leta
1994) vodja Raziskovalne enote, ki je bila usmerjena zlasti v
aplikativno raziskovanje in razvojne naloge.  Sodi med začetnike
vzpostavljanja organiziranega sistema ekološke pridelave v Sloveniji in
je v okviru Phare CBC projekta v letu 1998 vzpostavila kontrolo
ekološkega kmetijstva za vso Slovenijo. Delovanje kontrole je vodila do
zaposlitve na Univerzi v Mariboru 2004, kjer je tudi vzpostavila
delovanje kontrole in certificiranja ekoloških proizvodov ter skupaj s
sodelavci v 2007 pridobila akreditacijsko listino po standardu EN 45011.
To delo še vedno koordinira kot strokovni vodja v IKC-UM. S soavtorji
je leta 2000 izdala knjigo »Ekološko kmetijstvo«, ki je še danes osnovna
literatura domačih avtorjev in v naslednjih letih še več priročnikov za
ekološko kmetijstvo ter učno gradivo s področja zelenjadarstva.

MKGP

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook