Kmetijstvo objavil

2011-Mednarodno leto gozdov

Ne bo odveč, da vas ponovno spomnimo, da
je letošnje leto, mednarodno leto gozdov. Organizacija združenih narodov
je letošnje leto, torej leto 2011, razglasila za mednarodno leto
gozdov. Vsekakor je pomembno, da se pomena gozdov zavedamo tudi v
Sloveniji, pa ne zgolj zaradi dejstva, da gozd pri nas pokriva kar 60%
ozemlja, temveč tudi zato, ker predstavljajo te zelene površine velik
gospodarski potencial, pripomorejo pa tudi k prepoznavnosti naše države.

Z gozdovi se gospodari trajnostno,
večnamensko in sonaravno, za kar so zaslužni zakonski okvirji, lastniki
gozdov ter gozdarji. Gozd ima veliko funkcij in sicer daje zavetje
ljudem, je habitat za mnoge živali, je vir hrane, čiste vode in zdravil,
gozdovi pa igrajo tudi izjemno pomembno pri ohranjanju stabilnosti
globalnega podnebja in okolja.

Sporočil, ki jih nacionalna gozdna
kampanja želi posredovati ljudem, je več; gozdovi so pomembni za
vsakogar, saj zagotavljajo kakovostno življenje in varnost. Filtrirajo
vodo in zrak, ščitijo zemljo pred erozijo, trajno nas oskrbujejo s
surovinami ter nudijo delo. Les je nepogrešljiv gradbeni material in vir
energije, gozd sam pa je poleg vsega tudi prostor za oddih. Trajnostno,
sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi so najvišja načela
gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji in obsegajo ekonomske, okoljske in
socialne vidike. Za gozdove so odgovorni lastniki, gozdarstvo, država in
tudi družba. Vsak lahko torej nekaj stori za gozd in to odgovornost je
treba posredovati otrokom in mladini.

Več o mednarodnem letu gozdov lahko najdete na strani http://www.letogozdov.si/.
V času, ko ljudje preveč radi posedamo pred televizorjem in
računalnikom, bi bila dobrodošla sprememba, če se zopet začnemo bolj
zanimati za naravo okoli sebe.

Objavil/a Nina Pirc
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook