Kmetijstvo objavil

2,3 MILIJARDE ZA KMETIJSTVO

Kmetijski minister Mag. Dejan Židan je maja predstavil osnutek programa za izvedbo resolucije o strateških usmeritvah za slovensko kmetijstvo. V kmetijstvu bo v naslednjih sedmih letih usmerjenih 2,3 milijarde evrov. To bodo evropska in slovenska sredstva. Pri nastajanju osnutka je sodelovalo več kot 200 strokovnjakov. Preko tega programa bodo poskušali čim bolj transparentno porabiti sredstva v kmetijstvu, prehrani in gozdarstvu.

V sledeči finančni perspektivi bodo plačila črpana iz EU 75%, 25 % pa bo dala država Slovenije sama. Dejali so, da je operativni program pripravljen za kar 12 panožnih področij. Letos so prvič pripravili tudi sektorske programe s katerimi želijo uresničiti cilje. Letošnji slogan je »zagotovimo si hrano za jutri«. Program so razdelili na štiri dele. Prehranska varnost in zagotovitev varne hrane, dvig konkurenčnosti kmetijstva in živilstva, varovanje naravnih virov ter trajnostni razvoj podeželja.

Ukrepi so usmerjeni v področja , ki imajo nizko samooskrbo, v pridelavo zelenjave, ekološke zelenjave in prašičjega mesa. Največja težava je slab prenos znanja in premalo povezav med ustanovami. Zato tudi na tem področju pripravljajo ukrepe. Potrebe se kažejo po vzpostavitvah mojstrskih kmetij in boljši, bolj intenzivni vključenosti uporabnikov v procese prenosa znanja. Letos je bilo prav za to področje namenjenih kar 27 milijonov evrov.

Za strokovna svetovanja bodo dobili kmetje povrnjena sredstva. Ta sredstva morajo prinesti razvoj kmetijstva do leta 2020. Minister je predstavil tudi časovnico. Osnutek operativnega programa je bil predstavljen 12. Junija v Novem mestu. Javna razprava pa je trajala cel junij. Sprejemali so tudi pripombe in sicer krovna skupina , ki je pripravljala te ukrepe. 

Na osnovi pripomb bodo korigirali osnutek programa. Ko bo program dokončno pripravljen bo šel na svet za kmetijstvo in podeželje republike Slovenije. Najtežja naloga ministrstva za kmetijstvo je zmanjšanje sredstev iz 800 na 700 milijonov evrov. To morajo storiti v okviru rebalansa proračuna. So pa povedali, da bo večina tega zmanjšanega na koheziji on Evropskem financiranju. Kmetijstva se načeloma ne bo dotaknilo. Velike težave pa imajo pri izvajanju kohezijske politike. Minister je zagotovil , da ne bodo posegli po sredstvih , ki so namenjena javnim zavodom. Tam so namreč že lani krčili sredstva.

Tudi kobilarno Lipico so dali pod okrilje ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za financiranje kobilarne  kot celote je namenjenih 2,8 milijona evrov. Lani so po navodilih računskega sodišča prenesli financiranje iz večih ministrstev na eno , in sicer na ministrstvo za kmetijstvo in prehrano. Je pa minister predlagal, da bi turistično dejavnost kobilarne prenesli na ministrstvo za gospodarstvo ali lokalno skupnost. Zadnjo besedo pri tem pa ima vlada (VIR: časopis Kmečki glas,Darja Zemljič, 12.6.2013).

 S.P.

 

 

 

 

 

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook