Zanimivosti objavil

26.10.2016 – OBVESTILO – MINISTER ŽIDAN: »PROJEKT IZBRANA KAKOVST NAS POVEZUJE«

Ljubljana, 26. 10. 2016 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes potekala novinarska konferenca, na kateri je bila predstavljena informacija, da je Evropska komisija minuli teden izdala Sklep o združljivosti sheme državne pomoči za promocijo in informiranje v sektorjih mleka, govejega in perutninskega mesa. Sklep bo naslednji petek objavljen v Uradnem listu, prispevek v sektorju mleka in mesa pa se bo začel plačevati s 1.12.2016. Minister mag. Dejan Židan se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so v tej zgodbi sodelovali več let in jo pripeljali do trenutka, da imamo na trgovskih policah že prve proizvode z oznako Izbrana kakovost. »Ker pozorno spremljam celotno zgodbo vsa leta, sem prepričan, da bomo glede na zagnanost, elan ter razumevanje med celotno ekipo in sektorji projekt uresničili, kot smo si ga zastavili«.

Podrobnosti o shemi državne pomoči in promociji obeh sektorjev so danes na novinarski konferenci predstavili minister mag. Dejan Židan ter predstavniki vseh deležnikov: Anka Lipušček, predsednica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP) pri GZS ter podpredsednica Sekcije za mlekarstvo pri ZKŽP, Izidor Krivec, predsednik GIZa mesne industrije, Anita Jakuš, predsednica Sveta za promocijo, Cveto Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter Peter Vrisk, predsednik UO Zadružne zveze Slovenije. Minister se je zahvalil vsem, ki so v teh letih sodelovali in se trudili za uspeh te zgobe. Spomnil je na mejnike in natežje prelomnice, ki so zaznamovale celotno zgodbo. »Najtežja aktivnost je bila priprava Zakona o promociji kmetijskih in živilslkih proizvodov,« je spomnil minister in dodal, da je bila to osnova za postavitev sistema promocije, kot je poznajo v državah in so nam bile pri tem zgled. »Kljub velikim težavam nam je uspelo; po več mesečnih usklajevanjih z Evropsko komisijo smo dobili sklep, da je shema verificirana na ravni Evropske komisije«.

Predsednica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS Anka Lipušček Miklavič ter podpredsednica Sekcije za mlekarstvo je izrazila prepričanje, da je prav spodbujanje potrošnika, da izbira domačo slovensko hrano, izjemnega pomena. »S tem znakom bomo potrošniku dokazali, da je izdelek pridelan in predelan v Sloveniji.« Izidor Krivec, predsednik GIZ Mesne industrije pa je dejal, da pri mesu trenutno še poteka certificiranje, kmalu pa naj bi potrošniki že lahko posegali tudi po mesu s to oznako. »Končno smo stopili v čevlje držav, ki se zavedajo pomena lokalne hrane,« je še poudaril Krivec. Predsednica Sveta za promocijo Anita Jakuš je na novinarski konferenci pojasnila, da je že izbran izvajalec promocije, Svet pa bo spremljal izvajanje promocije, sledil rezultatom in nadziral porabo denarja. Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cveto Zupančič pa je opozoril, da je potrošnik že izgubil zaupanje ali je nek izdelek res slovenski ali ne. »Ravno ta shema bo dokazovala poreklo; če bomo odgovorno pristopili v izvajanje sheme, bo projekt dal tudi dodano vrednost,«. Predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk pa je poudaril, da bodo kakovostnejši slovenski izdelki v shemi dosegli tudi višjo ceno pa meni. »Potrošniki bodo za te izdelke pripravljeni plačati tudi nekaj več, celo več kot 10 odstotkov več«, je še dejal Vrisk.

Projekt promocije po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (2011) je skupni večletni projekt na pobudo kmetijskega sektorja in živilskopredelovalne industrije. Z njim želi država vzpostaviti mehanizem za bolj sistematično informiranje potrošnika in promocijo posameznih kmetijskih panog in proizvodov iz lokalnega okolja. Vstop v promocijo in zbiranje prispevka za promocijo je samostojna odločitev posameznih sektorjev, država oz. ministrstvo pri tem sodeluje predvsem z vidika izvajanja vseh potrebnih postopkov. Promocija posameznih kmetijskih sektorjev oz. njihovih proizvodov je možna le, kadar so proizvodi v shemi kakovosti (EU zakonodaja). Tako je vzpostavljena nova shema »Izbrana kakovost – Slovenija«, ki temelji na splošnih kakovostnih parametrih in poreklu surovine, kar bo lahko izpolnjevala večina proizvodov.

Shema »Izbrana kakovost – Slovenija« bo potrošniku zagotavljala, da je surovina slovenska, da je predelava v Sloveniji, kar potrošnik tudi išče oz. želi o tem jasno zagotovilo. Priglašena shema državne pomoči za promocijo sektorja mleka in mesa omogoča začetek dveh pomembnih mejnikov pri uspešni izvedbi promocije po Zakonu o promociji kmetijskih in živilslkih proizvodov:

  • prispevek v sektorju mleka in mesa, ki bo v celoti namenjen promociji sektorjev mleka in mesa se bo začel plačevati s 1.12.2016 ter

  • sklepa Evropske komisije je tudi pogoj za podpis pogodbe z izbranim izvajalcem za triletno promocijsko kampanjo v višini 3 milijonov eurov (prispevek države in prispevek sektorjev).

Skozi tri leta se bodo v promociji prepletali naslednji sklopi vsebin:

  • skupna splošna promocija (t.i. generična promocija) s splošno predstavitvijo sistema sheme kakovosti »Izbrana kakovost«;

  • splošna promocija sektorjev mleka in mesa ter proizvodov iz obeh sektorjev, ki nosijo označbo kakovosti »Izbrana kakovost – Slovenija«.

Leta 2015 sta se dva od osmih kmetijskih sektorjev – sektorja mleka ter mesa – odločila, da z letošnjim letom aktivno vstopita v triletno promocijo. S tem sta se zavezala k zbiranju sredstev za promocijo v obliki prispevka, k čemur bo svoj delež dodala tudi država. Odločitev sektorjev mleka in mesa za vstop v sektorsko promocijo je pozitiven korak k večji prepoznavnosti mlečnih in mesnih proizvodov pri slovenskem potrošniku, ki so že oz. bodo označeni z zaščitnim znakom »Izbrana kakovost – Slovenija« (prvi mlečni izdelki s tem zaščitnim znakom so bili namreč na trgovske police danni že v preteklih dneh). Prispevek, ki bo zbran s strani sektorjev mleka in mesa bo v celoti namenjen promociji sektorjev mleka in mesa. Zavezanci v obeh sektorjih (nosilci kmetijskih gospodarstev in kupci – predelovalni obrati/klavnice) bodo tako s 1.12.2016 postali zavezani k plačevanju obveznega prispevka. Višine obveznih prispevkov za promocijo so 0,5 €/1.000 litrov mleka, 0,70 €/glavo govedi staro do enega leta, 2,40 €/glavo govedi staro nad eno leto in 0,003 €/glavo perutnine.

VIR : www.mkgp.gov.si

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook