Kmetijstvo objavil

27 milijonov evrov za promocijo kmetijskih proizvodov

Evropska komisija je odobrila zadnje tranše 14 programov za promocijo kmetijskih proizvodov v Evropski uniji in v tretjih državah. Celoten proračun za programe, ki potekajo v obdobju treh let znaša 53,86 milijona evrov, od tega EU prispeva 27,15 milijona evrov. Izbrani programi zajemajo sveže in predelano sadje in zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, ZOP (zaščitena označba porekla), ZGO (zaščitena geografska označba) in ZTP (zajamčena tradicionalna posebnost), oljčno olje, ekološki izdelki, okrasno vrtnarstvo in meso.

Znotraj programa informiranja in promocije, so pri Komisiji do sredine junija 2012 za notranji trg in trg tretjih držav prejeli, 34 programov v okviru drugega vala predložitve programa. Po postopku ocenjevanja je bilo tako za sofinanciranje izbranih 14 programov. Za celotno leto 2012 je Evropska komisija odobrila 34 programov predloženih s strani držav članic. Skupni proračun znaša 124,6 milijona evrov, od tega je 63,1 milijona evrov sofinancira EU.

Ozadje

Leta 2000 se je Svet odločil, da bi EU lahko pomaga pri financiranju ukrepov, ki zagotavljajo promocijo oziroma podatke o kmetijskih proizvodih in hrani na skupnem evropskem trgu in v tretjih državah. Skupni letni proračun za te promocijske programe znaša okoli 55 milijonov evrov.

Ti ukrepi lahko obsegajo promocijske ali reklamne kampanje, odnose z javnostmi, zlasti s poudarkom na prednostih proizvodov Unije, predvsem glede kakovosti, varnosti hrane in higiene, prehrane, označevanja, dobrega počutja živali ali okolju prijaznih proizvodnih metod.

Ti ukrepi lahko zajemajo tudi udeležbo na dogodkih in sejmih, informativnih kampanj o sistemu EU za zaščitene označbe porekla (ZOP), zaščitene geografske označbe (ZGO) in zajamčene tradicionalne posebnosti (ZTP). Informiranje o kakovosti in označevanju sistemov ekološkega kmetovanja v EU, informacijske kampanje o sistemu za kakovostna vina pridelana na določenem pridelovalnem območju.

EU financira do 50% stroškov teh ukrepov (do 60% za programe za spodbujanje porabe sadja in zelenjave pri otrocih ali v zvezi za informiranje o odgovornem pitju oz prekomernem uživanju alkohola). Za promocijo na skupnem trgu in v tretjih državah, lahko zainteresirane strokovne organizacije predložijo svoje predloge državam članicam dvakrat letno. Države članice nato izberejo programe in pošljejo skupaj s kopijo vsakega programa Komisiji. Komisija naknadno preuči programe in odloči ali so ti upravičeni.

 Vir:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1211_en.htm

 Martina Vodopivec, dipl. inž. agr. in hort.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook