4. Slovenski vinogradniško-vinarski kongres

Tradicija vinogradništva in vinarstva na območju Slovenije ima že več stoletno tradicijo, gojenje vinske trte in pridelava vina pa je zelo uspešna. Globalizacija svetovnega trga spodbuja vinarje in vinogradnike k hitremu odzivanju, trdemu delu pa tudi k iznajdljivosti pri prilagajanju vina in sajenju novih sort, ki so za trg zanimive.

V sklopu 4. slovenskega vinogradniško-vinarskega kongresa, ki bo potekal 25. in 26. januarja 2012 v Novi Gorici, bodo predstavljeni številni izzivi. Med drugim so to izvajanje ukrepov reform in predlaganje strokovnih ukrepov (povečanje oziroma najmanj ohranjanje sedanjih površin vinogradov, ohranitev pridelave slovenskih trt cepljenk, prilagajanje sadilnega materiala glede na nove bolezni in škodljivce, podkrepitev trženjske strategije slovenskega vina in še mnogi drugi).

Organizator dogodka je Biotehniška fakulteta v Ljubljani, soorganizatorji pa Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.

Tematsko sklopi, ki bodo na tem kongresu še posebej poudarjeni so: vizija vinogradništva, trsničarstva in vinarstva v EU po letu 2013, revizija stanja teh panog v Sloveniji, prilagojenost na nove trge, ugotavljanje usklajenosti in primernosti izvajanja zakonodaje v RS ter ugotavljanje primernosti organizacije in sodelovanja med raziskovalnimi, strokovnimi in pooblaščenimi organizacijami. Izpostavljeno bo tudi postavljanje ekonomskih in trženjskih mejnikov pri predelavi grozdja, trtnih cepljenk in vina ter ugotavljanje odnosa slovenske družbe do kulture pitja vina.

Kot že omenjeno, se bo kongres odvijal 25. in 26. januarja 2012 v Novi Gorici, natančneje v Igralnici Perla. O prijavi in kotizaciji se lahko pozanimate na spletni strani http://www.svvk.si/.

 

Vir:

http://www.svvk.si/ (09.11.2011) 

Nina Pirc

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook