Zanimivosti objavil

5. redna seja Vlade RS

Vlada RS je na
5. redni seji sprejela stališče Slovenije k Predlogu uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne
18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in
ribištvo, ki izkorišča te staleže. Vlada je sklenila tudi sedem aneksov h
koncesijskim pogodbam za odvzem naplavin v letu 2012.

 

Predlog uredbe o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže

Slovenija ne nasprotuje predlogu te uredbe. Cilj tega predloga je uskladiti uredbo z novimi pravili Pogodbe o delovanju EU.

Čeprav
slovenskega ribištva navedeni predlog uredbe ne zadeva neposredno, bo
Slovenija v pogajanjih o predlogu uredbe pozorna na horizontalna
vprašanja, ki se postavljajo v povezavi s predlogom uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o
ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v
Sredozemskem morju, kot tudi s predlogom uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o skupni ribiški politiki.

 

Koncesijske pogodbe za odvzem naplavin v 2012

Vlada je na današnji seji sklenila anekse h koncesijskim pogodbam za:

 • odvzem naplavin v letu 2012 iz lovilne jame na reki Tolminki, s koncesionarjem Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o.,
 • za
  odvzem naplavin v letu 2012 iz struge reke Soče – Lokacija pod Idrskim,
  s koncesionarjema Avtoprevozništvo Vladimir Petrica s. p. in
  Avtoprevozništvo Damjan Petrica s. p.,
 • za odvzem naplavin v letu 2012 iz lovilne jame na reki Bači, s koncesionarjem Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o.,
 • za
  odvzem naplavin v letu 2012 iz struge reke Soče – Lokacija pod Kamnim, s
  koncesionarjem Avtoprevozništvo in storitve s TGM, Vladimir Jeklin, s.
  p.,
 • za odvzem naplavin v letu
  2012 iz struge reke Soče – iz lovilne jame pri Dolinah, s koncesionarjem
  Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.
  d.,
 • za odvzem naplavin v letu
  2012 iz struge reke Soče – Lokacija pod Volarji, s koncesionarjem
  ZUPROM, Prevozi in trgovina d. o. o. in
 • za
  odvzem naplavin v letu 2012 iz struge reke Soče – Lokacija pri
  Žvikarju, s koncesionarjem Avtoprevozništvo Žagar Robert, s. p.

Za
podpis aneksov je vlada pooblastila Franca Bogoviča, ministra za
kmetijstvo in okolje. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo
Program vzdrževanja vodnega režima rek Tolminke, Soče in Bače ter
program odvzema in gospodarskega izkoriščanja naplavin teh rek v letu
2012. V aneksih so upoštevani pogoji vzdrževanje režima rek in odvzema
naplavin.

 

MKGP

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook