Zanimivosti objavil

500 milijonov evrov najbolj ogroženim za leto 2013

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov je danes izglasoval dodelitev sredstev EU za program razdeljevanja hrane najbolj ogroženim za leto 2013. Pričakuje se, da bo od 500 milijonov EUR proračunskih sredstev, ki so na voljo najbolj ogroženim, imelo koristi več kot 18 milijonov ljudi v 19 državah članicah EU. To bo zadnje leto, ko se bo program izvajal v tej obliki, financiran iz SKP. Novi predlogi za širši, bolj fleksibilen program, ki bo tesneje povezan s politiko socialne kohezije, bodo predvidoma predstavljeni do konca tega meseca, in sicer pod pristojnostjo komisarja EU za socialne zadeve, Laszla Andorja.

»Lahko smo ponosni na dosežke tega programa v zadnjih letih, vendar je zdaj čas, da razmislimo, kako bi še naprej najbolje zadovoljevali potrebe najbolj ogroženih«, je dejal komisar EU za kmetijstvo Dacian Ciolo?.

»Prepričani smo, da je to pomembna politika za EU, zlasti v času, ko se soočamo z gospodarskimi težavami, in v naslednjem letu naj bi imelo od tega programa koristi približno 18 milijonov ljudi. Zato je Komisija predlagala, da se v njenem predlogu proračuna za obdobje 2014–2020 rezervira 2,5 milijarde proračunskih sredstev za naslednji program pomoči najbolj ogroženim. Ker bi jo bilo primerneje uvrstiti med cilje EU za zmanjšanje revščine, je to financiranje predvideno v okviru politike socialne kohezije (postavka 1), namesto v okviru SKP. Komisar Andor bo v kratkem pripravil predloge za nov program po letu 2013.«

Glede prihodnosti programa je Komisija v svojem predlogu večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 navedla, naj se zagotovijo proračunska sredstva v višini 2,5 milijarde EUR za obdobje 7 let, s katerimi se bo še naprej financirala pomoč EU najbolj ogroženim pod postavko I proračuna EU, kjer je primerneje uvrščena v okviru cilja zmanjšanja revščine iz strategije Evropa 2020. Komisija trenutno pripravlja konkretne predloge za oblikovanje prihodnjega programa v okviru politike socialne kohezije, ki naj bi bili objavljeni 23. oktobra.

Slovenija bo po letnem načrtu razdeljevanja za leto 2013 tako prejela 2.588,445 EUR


Vir in več informacij na:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1093_sl.htm

 

Martina Vodopivec, dipl. inž. agr. in hort.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook