Zanimivosti objavil

51. MEDNARODNI KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM AGRA

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje se bo tudi letos predstavilo na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, ki bo potekal od 24. do 29. avgusta. Na razstavnem prostoru v hali B bo ministrstvo organiziralo vrsto strokovnih in drugih dogodkov, prav tako bodo predstavniki ministrstva sodelovali na mnogih drugih strokovnih posvetih in dogodkih. V času sejma in dan prej, bodo potekala tudi mednarodne in druge aktivnosti ministra mag. Dejana Židana in državnih sekretark mag. Tanje Strniša in mag. Andreje Jerina. Mednarodni sejem pod sloganom »Tradicionalno svež«, ki združuje razstavljavce kar iz 29-ih držav, letos poteka že 51.

Sejem se bo uradno začel v soboto s slovesno otvoritvijo predsednice Vlade RS, mag. Alenke Bratušek, prisotne pa bo nagovoril tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan. Otvoritvi bo sledil tradicionalni ogled sejma. Minister mag. Židan je pred začetkom sejma AGRA poudaril, da se letošnji sejem AGRA odvija v prelomni časovni točki, ob izteku programskega obdobja 2007–2013 in na pragu novega programskega obdobja 2014–2020. »Gre za ključni trenutek, ko moramo z vso pozornostjo načrtovati prihodnji razvoj v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu«. Po njegovih besedah je sejem tudi priložnost za promocijo slovenskega kmetijstva in Slovenije, saj na sejmu sodeluje zelo veliko podjetij in institucij iz 29-ih držav, sejem pa obišče tudi do 120.000 ljudi.

Sicer pa bo ministrstvo skupaj z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na razstavnem prostoru letošnjim obiskovalcem predstavilo veliko vsebinskih področij in drugih dogodkov. Tako bo del razstavnega prostora namenjen obiskovalcem, ki se želijo seznaniti oziroma poiskati strokovno svetovanje s področja ministrstva, med drugim glede zbirnih vlog in glede možnosti pridobitve nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja. Drugi del razstavnega prostora predstavlja odprti prostor z odrom, na katerem se bodo vsak dan zvrstili različni dogodki, kot so okrogle mize in drugi dogodki. Ministrstvo bo v okviru okroglih miz in strokovnih posvetov na sejmu posebno pozornost posvetilo vsebinam s področja podnebnih sprememb, oskrbe s hrano v javnih zavodih, zavržkom hrane, sekanju v gozdovih, področju voda ter nadzoru nad hrano. Ob obisku razstavnega prostora bodo obiskovalci tudi letos lahko ob jutranji kavi poklepetali z ministrom ter državnima sekretarkama (podroben program dogodkov na razstavnem prostoru MKO je v priponki). Ministrstvo pa bo pripravilo tudi druge dogodke, med drugim s področja nove Skupne kmetijske politike 2014-2020 in promocije slovenske hrane. Z interaktivno razstavo »Vode povezujejo« pred halo B pa bo ob letošnjem Mednarodnem letu sodelovanja na področju voda, ministrstvo predstavljalo pomen voda in njihovo povezovalno vlogo najširši javnosti, mladim in starim, ki se želijo podati na zanimivo pot »raziskovanja voda«. Na letošnjem sejmu pa se tokrat prvič v sodelovanju z ministrstvom predstavljajo Naravni parki Slovenije. Vsak dan se bodo na drugi strani razstavnega prostora MKO predstavljali posamezni parki s svojimi ponudniki, propagandnim materialom, lokalnimi izdelki, turistično ponudbo itd. Sicer pa se bodo v okviru sejma minister, državni sekretarki, direktorji direktoratov in drugi zaposleni na MKO udeležili tudi vrsto dogodkov, posvetov in podelitev, ki jih organizirajo druge institucije, sejem in razstavljavci.

Ob robu sejma AGRA, v petek 23. avgusta, pa ministrstvo organizira tudi mednarodno konferenco o Spodbujanju pridelave beljakovinskih poljščin in krme »brez GSO«. Ministrstvo konferenco organizira v sodelovanju z organizacijo Danube Soya Association iz Dunaja, ki je pobudnik regionalne iniciative za spodbujanje pridelave beljakovinskih rastlin v širšem podonavskem prostoru. Izboljšanje samopreskrbe z beljakovinskimi rastlinami je eno izmed pomembnejših vprašanj za prihodnji razvoj kmetijstva. S podpisom t.i. »Deklaracije o pridelavi soje v Podonavju«, januarja 2013 v Berlinu, ki jo je podpisala tudi Slovenija, so se k iskanju ustreznih rešitev na regionalni ravni zavezali politični odločevalci iz 13 držav in dveh dežel Podonavske regije. Z organizacijo te konference želi Slovenija prispevati k nadaljnjemu razvoju te iniciative, saj ocenjuje, da je pomembno izdelati nacionalne beljakovinske strategije, kakor tudi beljakovinsko strategijo na EU ravni. Posebna pozornost bo posvečena tudi izmenjavi informacij o shemah višje kakovosti »brez GSO«, kjer bo Slovenija predstavila tudi lastne izkušnje.

 

*   *   *

 

Več informacij o sejmu je dostopnih na spletni strani Pomurskega sejma…

Program aktivnosti ministra in državnih sekretark na AGRA 2013, program aktivnosti na razstavnem prostoru MKO in program predstavitve krajinskih parkov na razstavnem prostoru MKO so objavljeni na spletni strani MKO…

 

Podrobnejše informacije v zvezi z dogodki MKO ter aktivnostmi ministra in državnih sekretark na AGRI – kontakt: Luka Kočevar, GSM: 041/495-163.

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook