Zanimivosti objavil

8.12.2016 – MAG. ŽIDAN: »V SLOVENIJI ŽELIMO VZPOSTAVITI MEDNARODNI IZOBRAŽEVALNI CENTER NA PODROČJU ČEBELARSTVA«

Ljubljana, 8. 12. 2016 – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je danes sestal z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič na temo možnosti vzpostavitve mednarodnega centra za čebelarstvo. Na srečanju, ki se mu je pridružil tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so se pogovarjali o možnostih ustanovitvi mednarodnega izobraževalnega centra za čebelarstvo v Sloveniji.

Glede na pozitivne odzive ter močno podporo pobudi Slovenije, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel, predstavlja le-ta za Slovenijo priložnost na številnih področjih, še posebej za čebelarski sektor ter na področju turizma oz. večjo prepoznavnost Slovenije, njenih posebnosti, prednosti in lepot. Prepoznavnost, predvsem pa strokovnost in kompetence slovenskih čebelarjev, imajo za posledico tudi povečano zanimanje različnih držav za slovensko znanje. »To prednost želimo izkoristiti in tržiti, zato je cilj, da se vzpostavi mednarodni izobraževalni center, ki bo ponujal različne vrste izobraževanj in usposabljanj«, je po današnjem srečanju dejal minister mag. Židan. Na današnjem srečanju s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter predstavniki Čebelarske zveze Slovenije, so sogovorniki izpostavili, da bi mednarodna šola bistveno pripomogla k izboljšanju znanja na področju čebelarstva v mednarodnem prostoru. Slovenija je bila namreč v svojih dosedanjih aktivnostih in prizadevanjih zelo prepoznana po skrbi za čebele in pridobiva na ugledu kot država odličnih čebelarjev in razvitega čebelarskega sektorja. Zato številne države izražajo interes po krepitvi sodelovanja ter pridobivanju znanja in izkušenj na tem področju. Gre tudi za eno od priložnosti, ki izhajajo iz pobude za svetovni dan čebel.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič je podprla idejo o vzpostavitvi mednarodnega izobraževalnega centra, saj se zaveda, da sistemsko urejeno področje čebelarjem lahko ponudi višjo raven znanja. Minister in ministrica sta se med drugim tudi dogovorila, da Vlada RS imenuje medresorsko delovno skupino za vzpostavitev mednarodnega izobraževalnega centra v Sloveniji, v katero bodo vključeni tudi predstavniki strokovnih institucij s področja čebelarstva. Delovna skupina bo v letu 2017 pripravila predlog vzpostavitve mednarodnega izobraževalnega centra v Sloveniji, v katerem bo združeno znanje različnih slovenskih institucij ter pripravljen katalog ponudbe izobraževanj za čebelarje.

VIR :  www.mkgp.gov.si

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook