Kmetijstvo objavil

AGENCIJA JE ZAČELA Z IZDAJO ODLOČB O DODELITVI SREDSTEV POMOČI ZARADI LANSKE SUŠE

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes upravičencem poslala prvi paket odločb o dodelitvi sredstev iz naslova državne pomoči odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše 2012. Do pomoči so upravičeni le vlagatelji, pri katerih znesek izračunane pomoči znaša več kot 239,94 EUR. Upravičencem bo skupno izplačanih 5,5 milijonov EUR.

 

Lanska suša je prizadela več kot 106 tisoč hektarjev površin v 122 slovenskih občinah. Vlada RS je na svoji 4. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejela Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2012 in za odpravo posledic suše iz sredstev proračunske rezerve v letu 2013 namenila sredstva v višini 10 odstotkov ocenjene višine neposredne škode, kar znaša nekaj več kot 5,5 milijonov EUR.

 

Agencija je za dodelitev sredstev omenjene državne pomoči prejela vloge 15.000 vlagateljev, prve odločbe pa so bile vlagateljem izdane danes. Upravičencem bo, glede na razpoložljiva sredstva, v povprečju izplačana pomoč v višini 14 odstotkov ocenjene škode. Vlagateljem, pri katerih znesek izračunane pomoči ne znaša več kot 239,94 EUR, bo Agencija (skladno s prvim odstavkom 8. člena Uredbe o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu) izdala zavrnilne odločbe.

 

Podatke, potrebne za izračun višine sredstev (višino ocenjene škode, velikost prizadetih površin, kmetijsko kulturo ter odstotek poškodovanosti za posamezno vrsto kmetijskega pridelka), je Agencija pridobila od Uprave RS za zaščito in reševanje.

 

Za izplačilo pomoči velikim podjetjem Agencija še čaka potrditev sheme pomoči s strani Evropske komisije. V primeru potrditve bo pomoč izplačana tudi velikim podjetjem, v naspotnem primeru pa bodo zahtevki velikih podjetij zavrnjeni.

* * *

 

Pravne podlage za ukrep:

  • Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN, Uradni list RS, št. 114/2005 – UPB1, 90/2007, 102/2007 in 40/2012-ZUJF);
  • Uredba o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 109/03, 77/04 in 97/04).

 

 ARSKTRP

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook