Kmetijstvo objavil

Agencija je začela z izdajo odločb za govedo in za kmetijsko okoljske ukrepe KOP za leto 2011

Agencija je v
prejšnjem tednu začela z izdajo odločb za govedo za leto 2011. Skupno bo
izdanih okrog 24.680 odločb, s katerimi bo odločeno o vloženih
zahtevkih za ekstenzivno rejo ženskih govedi za 52.700 krav in o
vloženih zahtevkih za posebne premije za več kot 81.700 živali. Agencija
bo glavnino odločb izdala do sredine maja 2012.

 

Agencija je v
teh dneh začela tudi z izdajo odločb za kmetijsko okoljske ukrepe KOP za
leto 2011. Do konca junija bo skupno izdanih okrog 18.500 odločb.

ARSKTRP 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook