Čebelarstvo objavil

Agencija poziva čebelarje k oddaji vlog

Kranj – Agencija za
kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila javni poziv za dodelitev
letošnje finančne pomoči čebelarjem pri nakupu čebelarske opreme in
čebelarjem začetnikom pri nakupu prvih treh panjev in treh čebeljih
družin. Za oba ukrepa je na razpolago skupno osemdeset tisoč evrov. Na
spisku opreme, za katero čebelarji lahko uveljavljajo sofinanciranje, so
med drugim čebelji panji in oprema za panje (za čebelarstva, ki imajo
do 40 čebeljih družin), zaščitna oprema, ometalnik, smukalnik,
čistilnik, mlin in sušilnik za cvetni prah, posoda za skladiščenje medu,
črpalka za med, prikolice za prevoz čebel na čebeljo pašo in čebelarski
pribor.

 Denarno pomoč je možno uveljavljati le za opremo, plačano med
16. oktobrom 2007 in 31. avgustom 2009, stopnja sofinanciranja je 30-
oz. 50-odstotna. Za začetnika se šteje čebelar, ki je manj kot eno leto
vpisan v centralni register čebelnjakov, pogoj pa je tudi starost
najmanj petnajst let. Najvišja možna podpora je petsto evrov. Agencija
bo zbirala vloge do preklica oz. porabe denarja, vendar najkasneje do
31. avgusta. Popolne vloge bo obravnavala po vrstnem redu, kot bodo
prispele.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook