Kmetijstvo objavil

AGENCIJA USPEŠNO ČRPA EVROPSKI DENAR ZA UKREPE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE

Ljubljana,  3. 7. 2012 – Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v 1. polovici letošnjega leta izplačala 220 milijonov evrov za ukrepe kmetijske politike, od tega 44 milijonov evrov slovenskih sredstev in 176 milijonov evrov sredstev iz evropskih kmetijskih in ribiških skladov. Uspešno  je zaključena tudi kampanja izpolnjevanja in oddaje zbirnih vlog za leto 2012, za katere se že intenzivno izvajajo tako administrativne kontrole, kot tudi kontrole na terenu. Za investicijske ukrepe pa je agencija letos prejela skoraj 1.700 vlog in izdala več kot 1.200 odločb, s katerimi je vlagateljem odobrila 47 milijonov evrov.

Generalni direktor Benedikt Jeranko je na današnji novinarski konferenci predstavil delo agencije v prvem polletju letošnjega leta. Agencija je v letošnjem letu upravičencem izplačala 220 milijonov evrov, od tega največ za zahtevke iz zbirnih vlog za leto 2011, in sicer 129,5 milijonov evrov neposrednih plačil za površine in živali ter dobrih 53 milijonov evrov za kmetijsko okoljske ukrepe. Za zahtevke zbirnih vlog 2011 je bilo lani in letos skupno izplačanih dobrih 224 milijonov evrov.

Eden od pomembnejših projektov, ki ga je agencija, skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, uspešno zaključila v maju 2012, je tudi kampanja izpolnjevanja in oddaje zbirnih vlog za leto 2012. Jeranko je povedal, da je bilo letos sicer oddanih nekaj manj vlog kot lani (vlogo je letos oddalo 59.312 nosilcev kmetijskih gospodarstev), vendar pa je bilo v njih prijavljenih nekaj več površin kot lansko leto, in sicer dobrih 454 tisoč hektarjev (največ za njivske površine in trajne travnike).

Pomemben del aktivnosti agencije predstavljajo tudi kontrole na kraju samem. Jeranko je omenil, da se že intenzivno izvajajo kontrole na terenu za zahtevke letošnjih zbirnih vlog, izdaja odločb pa je predvidena v podobnih terminih kot lani.

Agencija redno obravanava tudi vloge in zahtevke za investicijske ukrepe Programa razvoja podeželja 2007-2013, na osnovi katerih je v 1. polovici leta izplačala 32,7 milijonov evrov, kar je za dobrih 11 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Jeranko je posebej opozoril tudi na problematiko vlog in zahtevkov za te ukrepe. Vloge in zahtevki za izplačilo so namreč pogosto slabo pripravljeni in nepopolni, zato agencija porabi veliko časa za pozivanje vlagateljev na dopolnitve, kar podaljšuje čas obravnave. Pri javnih razpisih za ukrepe 1. in 3. osi Programa razvoja podeželja 2007-2013, objavljenih konec lanskega in v začetku letošnjega leta, je agencija zabeležila veliko zanimanje, zato prihaja do velikih odstopanj v višini razpisanih in zaprošenih sredstev. V prvih dveh mesecih letošnjega leta je Agencija namreč na sedem javnih razpisov prejela skupno več kot 1.500 vlog, v katerih so vlagatelji skupno zaprosili za 160 milijonov evrov, medtem ko jih je na voljo 34,4. Zato bo agencija morala zavrniti tudi velik del sicer ustreznih vlog.

Agencija redno izvaja tudi izplačila rent za zgodnje upokojevanje, izplačila za ukrep sofinanciranja zavarovalnih premij, ukrepe zunanje trgovine, ukrepe na področju vinarstva, čebelarstva in ribištva, izplačila za shemo šolskega sadja, ukrep pomoči ogroženim v hrani, ukrepe promocije in druge.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook