Kmetijstvo objavil

Agencija za kmetijske trge je do konca avgusta izdala odločbe in sklepe

Agencija za kmetijske trge je do konca avgusta vsem,
ki so se prijavili na javne razpise za ukrepe iz Programa razvoja
podeželja 2007-2013, izdala odločbe in sklepe
 
Kot je znano, je
ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru programa
razvoja podeželja v prvem sklopu objavilo 13 javnih razpisov in
razpisalo za 103 milijone evrov finančnih podpor. Agencija je prejela
2.631 vlog, od tega jih je 1.885 ali nekaj več kot 70 odstotkov rešila
pozitivno, jim odobrila 62,2 milijona evrov denarja in jim doslej
izplačala že nekaj več kot šestino vsega denarja.
 
Le za dva
ukrepa, to je za posodabljanje kmetijskih gospodarstev in za povečanje
gospodarske vrednosti gozdov, je med vlagatelje razdelila ves denar.
 
Agencija
za kmetijske trge sprejema vloge tudi za nove javne razpise, ki jih je
kmetijsko ministrstvo objavilo poleti; ministrstvo pa bo z objavo
razpisov nadaljevalo tudi jeseni.
 
Za posodabljanje kmetij je
razpisala in dodelila 20,3 milijona evrov, od 1.336 vlog pa jih je
pozitivno rešila 898. Za povečanje gospodarske vrednosti gozdov je
razpisala in razdelila 7,3 milijona evrov, pri tem pa je od 515
prispelih vlog izdala 336 pozitivnih odločb. Za vse druge ukrepe je
dodelila manj denarja, kot ga je z javnim razpisom razpisala, največji
razkorak je pri zgodnjem upokojevanju kmetov. Agencija je prejela le 28
vlog, od tega jih 26 rešila pozitivno, in od 8,2 milijona evrov
razpisanega zneska dodelila le 0,2 milijona evrov. Za ohranjanje in
izboljšanje dediščine podeželja je bilo na razpolago 2,8 milijona evrov,
od štirinajstih vlog jih je agencija pozitivno rešila pet in jim
dodelila 0,1 milijona evrov. Za ukrep dodajanje vrednosti kmetijskim in
gozdarskim proizvodom je razpisala 13 milijonov evrov in jih dodelila
7,1 milijona, od 66 prispelih vlog pa jih je ugodno rešila 51. Za pomoč
mladim prevzemnikom kmetij je razpisala 10,3 milijona evrov in dodelila
6,8 milijona evrov, za naložbe v nekmetijske dejavnosti je razpisala
11,5 in dodelila 7,9 milijona evrov, za podpore ustanavljanju in razvoju
mikro podjetij je razpisala 12 milijonov in jih dodelila 5,4 milijona …

Viri: Gorenjski glas

OBJAVIL/A KMETIJA

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook