Čebelarstvo objavil

AKCIJA OHRANIMO ČEBELE OB DNEVU ZEMLJE V MOZIRSKEM GAJU

Čebelarska zveza Slovenije in Javna svetovalna služba v čebelarstvu preko akcije Ohranimo čebele osveščata in informirata ljudi o pomenu čebel in čebelarstva. Na pomembnost ohranitve čebel opozarjamo preko različnih dogodkov, promocijskih akcij, promocijskega materiala, izborov za čebelam najbolj prijazne občine in podjetja, povezujemo se tudi z drugimi društvi katera delujejo na področju ohranjanja naše narave……

Slovenija je izvorno področje avtohtone kranjske čebele ali kranjske sivke zaradi tega je potrebno, da še bolj napnemo in združimo moči ter storimo vse, da jo ohranimo. Da pa se njene pomembnosti zavedamo v čim širšem krogu je potrebno ljudi informirati in izobraževati glede pomena in funkcije čebel za naše okolje in življenje. Ker se Slovenija glede na svoje izjemne biotske raznovrstnosti rastlin uvršča med naravno najbogatejša območja Evrope, je potrebno takšno okolje ohranjati še naprej in izvajati dejavnosti, ki čebelam omogočajo lažje preživetje. Vsak posameznik lahko prispeva k ohranitvi čebel z enostavnimi ukrepi, ki so za naše okolje in čebele izrednega pomena. Zmanjšamo lahko uporabo različnih škropiv, ki so čebelam škodljiva oz. se izogibamo njihovi uporabi predvsem z uvajanjem ekološke pridelave svojih vrtnin na domačem vrtu, skrbimo za ohranjanje čistega okolja in voda, pazljivo ravnamo z različnimi odpadki, čebelam pa lahko pomagamo tudi s sajenjem medovitih rastlin in dreves. V naše kraje  iz dneva v dan vse bolj prihaja pomlad, se pravi obdobje začetka novega življenja v naravi in obdobje, ko na domačem vrtu in naši okolici sadimo in presajamo rastline. Čebelarji po navadi v bližini svojih čebelnjakov uredimo medovite gredice, to pomeni da sadimo rastline, ki so medovite in s svojimi izločki privabljajo čebele. Prijetno lahko uredijo s koristnim tudi drugi ljudje saj so medovite cvetoče rastline poleg okrasa in ponosa našega doma koristne tudi za čebele in ostale alternativne opraševalce, saj jim nudijo predvsem v brez pašnem obdobju pomemben vir dodatne medičine in cvetnega prahu. Zato s sajenjem medovitih rastlin zagotovo prispevamo k ohranjanju čebel. Seveda pa vse rastline niso medovite, veliko je tujerodnih, ne medovitih rastlin, ki jih sadimo po gredicah in v bližini domov, ki pa čebelam ne nudijo nobene koristi in po navadi zaradi različnega okolja in podnebja tudi propadejo. Za čebele v Sloveniji je izrednega pomena okoli 1000 rastlin katere jim nudijo potreben vir hrane za preživetje. Med manjše grmičevje, ki ob cvetenju nudi medičino in cvetni prah spada navadna leska, večina vrst vrb, drenov, med medeče drevje spadajo lipa, javor, divje češnje, kostanj. Na vrtove pa lahko sejemo dišavnice kot so materina dušica, meta, žajbelj, sivka, šetraj na polja pa oljno ogrščico, ajdo, facelijo in druge. Več informacij o medovitih rastlinah dobite na ČZS in na spletni strani www.ohranimo-cebele.si. Vsako leto na 22. aprila obeležujemo » Dan zemlje«. Dan, ko potekajo različne akcije po Sloveniji katerih glavno sporočilo je spoštovanje narave in osveščanje ljudi k prizadevanjem za ohranjanje naravnega ravnotežja. V letošnjem letu se je za ta namen ČZS in JSSČ povezala z Mozirskim Gajem. Prav v Mozirskem gaju bo v nedeljo 22. aprila s pričetkom ob 15.00 uri potekal dogodek, ki smo ga poimenovali Z ohranjanjem čebel in cvetja ohranimo našo zemljo. S pomočjo vrtnarskih strokovnjakov iz Mozirskega Gaja, bomo zasadili medoviti vrt različnih dišavnih, okrasnih, začimbnih in zdravilnih rastlin katere lahko tudi vsak posameznik posadi na domačem vrtu ali gredici ter s tem poleg polepšanja bivalne okolice prispeva h koristi za naše čebele. Sodelovali pa bodo tudi čebelarji iz lokalnega čebelarskega društva, ki bodo na ogled postavili čebelje pridelke in izdelke iz čebeljih pridelkov. Dan bo obogaten tudi z brezplačnimi predavanji za vse obiskovalce o medovitih rastlinah. Tudi za otroke bo organiziran otroški program z poznanim junakom iz televizijskih zaslonov. Ogledati si bo mogoče tudi pravi čebelnjak, obiskovalcem pa bomo razdelili semena sončnic z opisom kako si lahko vsak posameznik uredi svoj medoviti vrt oz gredico.

Pridružite se nam v nedeljo 22. aprila v Mozirskem Gaju s pričetkom programa ob 15.00 uri si oglejte vrt z medovitimi rastlinami, pripravljen program in tudi ostale zanimivosti Mozirskega gaja.

Preživite dan v znamenju čebel in medovitega cvetja ter tako obeležite Dan zemlje. 

 

 Čebelarska zveza Slovenije daje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) pobude, na katerih že dalj časa opozarja in je zanje podala tudi utemeljitve in predlagane konkretne rešitve. Te pobude so:

–         Sprejeti dejstvo, da čebela ni samo del kmetijstva, predvsem je tudi zelo pomemben del okolja

–         Sprejeti Nacionalni program Ohranjanja čebele in temu ustrezno urediti zakonodajo – čebelarski zakon ali ustrezni podzakonski akti

–         Redno financiranje potrjenega (s strani MKO) programa JSSČ in ONS, saj ČZS ne more več kreditirati javnih služb (trenutno kreditiramo več kot 80 tisoč evrov)

–         Zagotoviti NVI finančna  sredstva, da bodo lahko imeli svoje čebele in na njih testirali sredstva za zatiranje varoze in na podlagi izkušenj le te predlagali v uporabo čebelarjem

–         Spremeniti zakonodajo na področju »hude gnilobe, da bo le ta omogočala hitrejšo sanacijo žarišč in posledično zmanjšanje te hude problematike.

–         MKO naj zakonsko uredi, da se bo na vseh javnih površinah, ki so v lasti občin in države,  sadilo le avtohtone medovite rastline

–         Spodbujati sajenje ajde in facelije na strnišča – program KOP

–         Zakonsko omogočiti neovirano izkoriščanje čebeljih paš (gozdovi)

–         Ustanoviti Čebelarski inštitut

–         Sredstva za raziskave naj bodo namenjena projektom, ki so kasneje uporabni v praksi ( predvsem s področja prehrane čebel, tehnologije čebelarjenja, zdravstvenemu varstvu čebel,( virusom, nosemi, …)  monitoringu FFS), pri razpisih CRPOV naj dajo mnenje tudi uporabniki

–         V razpisu interne kontrole medu upoštevati, da je interna kontrola medu namenjena samopomoči čebelarjem in predvsem pomembna sami panogi, kot pokazatelj stanja in namenom usposabljanja ter svetovanja,  ne pa EKSTERNEMU nadzoru države!

–         MKO naj naredi vse, da se Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo prizna v EU

–         Rešiti problematiko medveda

–         Zakonsko urediti, da bo možno kot dopolnilno dejavnost registrirati tudi čebelarski turizem

–         V primeru pomorov čebel, narediti vse, da se najde krivec in da se le-ta ostro sankcionira!

–         Dosledno upoštevati obstoječo zakonodajo na področju FFS in poostriti inšpekcijski nadzor (predvsem aprila in maja)  in vse kršitelje sankcionirati

–         Zaščiti čebelnjak kot del kulturne dediščine Slovenije (kot kozolec) in s tem  možnosti pridobitve sredstev za obnovo čebelnjakov

–         Razpisati razpise za pomoč pri delovanju  društev

–         Vsem čebelarskim društvom naj se paketno prizna delovanje društev  v Javnem interesu

–         MKO naj da pobudo, da se poenostavi  zakonodaja na področju delovanja društev, vsaj za društva z manjšim obsegom delovanja

–         MKO naj podpre pobudo ČZS, da se v redne šolske vsebine uvrsti tudi vsebina o pomenu čebel za ohranjanje okolja!

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook