Čebelarstvo objavil

Akcijo ohranimo čebele širimo tudi izven meja naše države

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (ČZS, JSSČ) je na naslove čebelarskih revij po celi Evropi naslovila dopis o izvajanju in delu pri akciji Ohranimo čebele, saj bi radi spodbudili tudi čebelarje sosednjih držav, da začnejo s podobnimi aktivnostmi, ki so usmerjene k ohranjanju narave in čebel. O uspešnosti akcije in pozitivnih odzivov v tujih državah vas bomo sproti obveščali tudi preko naše spletne strani: www.ohranimo-cebele.si

Celotni dopis si lahko preberete v nadaljevanju:

V Sloveniji je čebelarstvo tradicionalna kmetijska dejavnost. Že pred več kot 230 leti je znanje slovenskega podeželskega čebelarja svetu posredoval Anton Janša (1734–1773), prvi učitelj čebelarstva na cesarskem Dunaju. Sto let pozneje je območje zaslovelo s svojo čebelo Apis mellifera carnica, ki je kmalu postala znana po vsem svetu.

Čebele so vedno enakomerno poseljene po celotnem območju Slovenije, s tem pa prispevajo k ohranjanju ravnovesja v naravi. Z opraševanjem samoniklih in gojenih rastlin daleč največ prispevajo k pridelavi hrane. Mednarodna strokovna javnost pripisuje opraševanju 10- do 20-krat večji gospodarski pomen, kot je neposredni gospodarski pomen čebeljih pridelkov. Čebele pa niso pomembne opraševalke samo v poljedelstvu, saj se tudi njihovemu opraševanju lahko zahvalimo za izjemno biotsko raznovrstnost v naši državi, zaradi katere strokovnjaki Slovenijo uvrščajo med naravno najbogatejša območja Evrope. Dandanes so se razmere za čebelarjenje spremenile: navzočnost varoj v čebeljih družinah, intenzivno kmetijstvo z uporabo FFS, podnebne spremembe in onesnaženost okolja so tisti dejavniki, zaradi katerih postaja čebelarstvo vse bolj ogrožena panoga. Da bi se izognili katastrofalnim posledicam propadanja čebeljih družin, je Čebelarska zveza Slovenije spodbudila veliko akcijo Ohranimo čebele. Namen akcije je čebele razglasiti za ogroženo živalsko vrsto, osveščati javnost o pomembnosti čebel, poudarjati nujnost izobraževanja in usposabljanja mladih čebelarjev, s saditvijo medovitih rastlin in dreves povečati možnosti za čebeljo pašo, povečati število raziskav s področja ohranjanja čebel, odpraviti in zmanjšati škodljive posledice uporabe fitofarmacevtskih sredstev, povečati skrb za čisto okolje in čiste vode, spodbujati do narave prijazno gospodarstvo itd. Leta 2010 smo zbrali 30.000 podpisov pod peticijo Ohranimo čebele in od odgovornih institucij zahtevali sprejetje ustreznih zakonskih rešitev za navedene zahteve.

ČZS, JSSČ v okviru projekta Ohranimo čebele izvajata številne dejavnosti. Tako pozivamo slovenske občine, da na svoje javne površine, kot so parki in zelenice, sadijo samo avtohtone medovite rastline, ljudi z izobraževalnimi in promocijskimi gradivi obveščamo o pomembnosti čebel, vzpostavili smo spletno stran Ohranimo čebele v več jezikih, občine in podjetja, katerih dejavnosti so prijazne do okolja in čebel, razglašamo kot prijazne do čebel, sodelujemo z združenjem Eko Slovenije, ČZS pa tudi v skladu za ohranitev kranjske čebele zbira donatorska sredstva za postavitev učnih čebelnjakov v neposredni okolici slovenskih osnovnih šol. Naš poglavitni namen in cilj je čim širši krog ljudi obveščati o pomembnosti čebel za naše okolje in življenje. Zato smo pripravili tudi promocijske majice s slogani: Brez čebel ni življenja, S čebelami do zdravja in Posadi rožo za čebelo.

Slovenija bo konec marca prihodnje leto gostila drugo mednarodno konferenco čebelarskih organizacij, ki bo posvečena ohranjanju in sajenju avtohtonih, medovitih rastlin po vseh državah in katere slogan bo Posadi rožo za čebelo. S tem ČZS, JSSČ pozivata tudi čebelarje iz drugih držav, da se priključijo akciji, saj moramo imeti vsi skupen cilj, da OHRANIMO ČEBELE.

 

Vse dodatne informacije in promocijski material dobite na spletni strani www.ohranimo-cebele.si

Boštjan NOČ,

predsednik Čebelarske zveze Slovenije

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook