Zanimivosti objavil

ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE IN NJIHOVA UPORABA V HORTIKULTURI (Program Vseživljenjskega učenja – podprogram Grundtvig)

VABLJENI NA DELAVNICO NA BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO.

od 7. 5. do 11. 5. 2012 bo na Biotehniškem centru Naklo potekala delavnica:

ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE IN NJIHOVA UPORABA V HORTIKULTURI (Program Vseživljenjskega učenja – podprogram Grundtvig)

Na delavnici bodo posredovana teoretična in praktična znanja s področja uporabe alternativnih virov energije v hortikulturi.

Vsebinsko je delavnica zasnovana na poudarku okoljskih inovacij, ki izkoriščajo alternativne vire energije in koristijo okolju.

Organizirani bodo praktični prikazi in ogledi na terenu ter krajša predavanja in diskusije. Udeležence se po spodbujalo k izmenjavi mnenj in podajanju novih rešitev s poudarkom medsebojnega prenosa znanj, izkušenj in dobrih praks in s tem posledično prenosa novih idej.

Pri vsebinski izvedbi delavnice sodelujejo: mag. Tomaž Levstek, dr. Sabina Šegula, Tina Križnar, zunanji strokovnjaki in zaposleni v vrtnarijah, drevesnicah…

Udeleženci prihajajo iz Španije, Škotske, Italije, Cipra, Litve, Norveške in Francije, zato bodo delavnice potekale v angleškem jeziku. Udeleženci so vrtnarski navdušenci in ker se zavedajo pomena ohranjanja narave in okolja, jih uporaba alternativnih virov energije za gojenje okrasnih rastlin in vrtnin še posebej zanima.

Vabimo vas, da se srečate z udeleženci, ki so večinoma učitelji srednjih šol, predavatelji višjih šol in univerz in se nam pridružite v času, ko delavnica poteka na Biotehniškem centru Naklo (učilnica 20, 2. nadstropje). V priponki prilagam program (v angleščini).

Delavnica je financirana v okviru Programa Vseživljenjskega učenja, ki je osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja in vključuje več podprogramov, kamor sodi tudi podprogram Grundtvig. Več informacij o akciji Grundtvig – delavnice in o samem programu lahko preberete na povezavi: Grundtvig – delavnica . Več informacij o delavnici in projektu lahko dobite pri koordinatorici projekta Martini Kramarič (T: 04 27 72 121 ali M: 051 455 946).

BC NAKLO 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook