Zanimivosti objavil

Anketa o konkurenčnosti Slovenije

Vabljeni k izpolnitvi spletne ankete  

Spoštovani kmetje,

raziskovalci z Biotehniške in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljana
ter Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in
umetnosti smo v okviru ciljno raziskovalnega projekta »Konkurenčnost
Slovenije 2006 – 2013« pripravili krajšo spletno anketo. V izvajanje
navedenega projekta smo vključi tudi javno kmetijsko svetovalno službo,
ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

S pomočjo spletne ankete želimo pridobiti podatke o proizvodnih,
ekonomskih in socialnih značilnostih kmetij v Sloveniji, ki nam bodo v
pomoč pri ugotavljanju razvojnih potencialov in usmeritev kmetij,
njihovih načrtov in izzivov, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. S
tem želimo prispevati k boljšemu poznavanju razmer in problemov
delovanja kmetij ter oblikovalcem politik ter kmetijski stroki
predlagati njihove možne rešitve.

Prepričani smo, da bodo rezultati ankete in celotnega projekta tudi  Vam
v veliko pomoč pri razvoju vaših kmetijskih gospodarstev. Rezultate o
spletni anketi in priporočene usmeritve kmetij, ki bodo temeljile na
analizi ankete bomo objavili v naslednji  številki Zelene dežele.

Več kot vas bo izpolnilo anketo, boljše rezultate ankete bomo imeli vsi skupaj na razpolago.

Zato Vas vljudno vabimo, da si vzamete nekaj minut svojega dragocenega
časa in izpolnite anketo, ki jo najdete na spletni strani http://www.1ka.si/a/12789.

Zagotavljamo Vam, da bodo vsi Vaši odgovori ostali popolnoma anonimni,
saj bodo vsi zbrani podatki skrbno shranjeni na omenjenih institucijah,
raziskovalci pa jih bodo analizirali na ravni vseh anketirancev skupaj
brez navedbe osebnih podatkov.

Za vaše sodelovanje se vam že v naprej najlepše zahvaljujemo.

Vodja projekta, prof. dr. Andrej Udovč s sodelavci

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook