Čebelarstvo objavil

Apel za pravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev

Čebela spremlja človeka na njegovi
življenjski poti že od pradavnine. Z njenim pridelkom medom si je že v
prazgodovini tešil lakoto in celo reševal življenje. Tekom svojega
razvoja je človek spoznal še ostale številne koristnosti čebele; od
njenih pridelkov pa do opraševanje sadnega drevja in kulturnih rastlin.
Čebela in njeni proizvodi igrajo tako že tisočletja pomembno vlogo v
prehrani, medicini, še posebno pa v ekologiji. Le vlogi čebele kot
opraševalca, se lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave v naši
prehrani, kakor tudi za rastlinsko raznovrstnost v naravi.

Ko čebele obiskujejo cvetove, na katerih
nabirajo medičino in cvetni prah, pogosto pridejo v stik s strupenimi
sredstvi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. Čeprav sta
pravilna raba, promet in kazni v primeru nepravilne uporabe
fitofarmacevtskih sredstev (FFS) predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih
sredstvih (Uradni list RS, št. 98/2004), se pomori čebel ponavljajo iz
leta v leto.

V intenzivni pridelavi hrane se uporabi
FFS za enkrat še ni mogoče izogniti. In dokler bo tako, bo obstajala
možnost zastrupitve čebel. Čebelarjenje zatorej postaja zelo zahtevna
kmetijska dejavnost, njegovi rezultati pa so odvisni od številnih
dejavnikov, med katerimi je sodelovanje kmeta in čebelarja med
pomembnejšimi. Soodvisnost je bila v preteklosti premalo poudarjena,
celo prezrta. Dejstvo je, da je pridelek kmetov odvisen od pridnosti
čebelarjev in tudi pridelek čebelarja odvisen od delovanja kmeta. Eni in
drugi morajo imeti odgovornost do okolja in s tem do čebel. Nedvomno
je, da se lahko ljudje čebelam zahvalimo za marsikatero dobrino, ki smo
je deležni, zato smo dolžni z njimi ravnati previdno in spoštljivo.

 Da ne bi bili več priča zastrupitvam
čebel, čebelarji vse uporabnike FFS prosimo, da te uporabljajo v skladu z
načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja. Posebno pozornost naj
posvetijo čebelam s sledečimi ukrepi:

1. pred načrtovano uporabo FFS natančno
preberite priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži
opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele. V glavnem so za čebele
škodljivi vsi insekticidi in imajo to tudi napisano na etiketi. Posebno
bodite pozorni na znak čebele v rdečem okvirju,

2. priporočena sredstva uporabljajte v najnižjih priporočenih odmerkih,

3. uporabljajte za čebele manj nevarne pripravke,

4. škropite v večernih urah ali ponoči, ko se čebele že v panjih,

5. pred škropljenjem pokosite podrast v sadovnjaku ali vinogradu

 Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož in zvokov
brenčečih čebel, ter da bodo cvetoča sadna drevesa oprašena, slovenski
čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da so pri njihovi uporabi skrajno
previdni.

Objavil/a ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook