Zanimivosti objavil

Biodinamično kmetovanje

Vedno se najde kaj, kar je moderno po svetu. In, ni samo moda tista, ki
se hitro spreminja, tudi hrana in način pridobivanja hrane, se hitro
spreminja.

Ena izmed novitet pri nas, glede na način pridobivanja hrane, je
biodinamično kmetovanje. Ta način kmetovanja, je ekološki, vendar
ekološki na poseben način. Ti izdelki so najbolj ekološki med
ekološkimi. Njen začetnik je Rudolf Steiner, ki je med drugim tudi
ustanovitelj waldorfske šole. Njegova filozofija, raziskovanje, se
imenuje antropozofija. Antropozofija je duhovna znanost, ki je prisotna
v različnih strokovnih in življenjskih področjih. Tako zajema tudi
področje prehrane, živil in njihovega delovanja na človeka. Vsak nauk o
prehrani temelji na neki duhovni podlagi. Antropozofska prehrana temelji
na antropozofiji. Posledično je različno prikazovanje in vrednotenje
narave, živil, kot tudi človeka in njegovih prehranskih potreb. Tako
zajema tudi področje prehrane, živil in njihovega delovanja na človeka.
Vsak nauk o prehrani temelji na neki duhovni podlagi. Steiner je
deloval v začetku 19. Stoletja in je kot alternativo industrializaciji
kmetijstva, ki je v tistem času, doživljala velik razmah, ponudil metodo
samozadostnega kmetovanja, ki temelji na ustvarjanju naravnih pogojev
za uspešno rast kulturnih rastlin.potreb.

Biodinamično kmetovanje, je pravzaprav način življenja kmeta, ki se ima
predvsem čas in voljo, ukvarjati s tem načinom kmetovanja. V Sloveniji,
je morda prav zato, zelo malo pridelovalcev, ki kmetujejo na takšen
način. Okrog 30 kmetij ima pridobljene ustrezne certifikate za
biodinamično kmetovanje.

Bistvo tega načina je, da se kmetovalci oziroma pridelovalci strogo
držijo ekoloških načel in izjemno tankočutno upoštevajo ritme, ki jih
narekuje narava. Zelo pomembno pri tem je, da se zelo pozorno spremlja
nenehno ciklično spreminjanje okolja in temu je potrebno prilagajati
tudi delo. Rastline in zemljo, se ne krepi z umetnimi gnojili in
škodljivimi škropivi, temveč se negujejo s pomočjo pripravkov iz
zdravilnih rastlin. Prav tako se ne uničuje t.i. škodljivcev.

Za ta način kmetovanja, ne smemo uporabljati nobenih sintetičnih
sredstev , organsko pridobljena so strogo omejena. Prepovedana je
uporaba gensko spremenjenih semen, kakor tudi semen iz konvencionalne
pridelave.

Vendar pa biodinamično kmetovanje, ne obravnava le poljedelstva. Sem
spada tudi živinoreja. Največja značilnost tega tipa živinoreje je, da
ima kmet do živali, zelo spoštljiv odnos. Krmo pridelajo kmetje sami,
lahko pa jo tudi kupijo od drugih biodinamikov. Prav tako živini ne
dajejo živalske moke, dodatke, hormone ali preventivna zdravila.

Tak način kmetovanja zahteva veliko časa in morda se prav zato s tem ne
ukvarja več ljudi. Biodinamiki so v Sloveniji združeni v društvu Ajda,
prek katerega organizirajo veliko izobraževanj, menjavajo si izkušnje,
prav vsi pa so stalno pod budnim nadzorom certificiranih ustanov, ki
potrjujejo in spremljajo, ali se ta hrana dejansko proizvaja z
upoštevanjem vseh strogih zahtev. A kakorkoli obrnemo, vse se začne že
pri zemlji in semenu. Tipično pa je, da na njivah, med prehranskimi
pridelki najdemo tudi veliko rož. Vsaka izmed njih ima svoj namen;
nekatere odganjajo mrčes in tako ščitijo druge rastline, spet iz drugih
delamo naravne pripravke za gnojenje in škropljenje.

Dejstvo je, da takšen način ni čisto nov. Predniki so pred davnimi,
davnimi leti, morali kmetovati na takšen način, saj niso poznali škropiv
in umetnih dodatkov. Ko se je razvila kemijska industrija, in so ljudje
si želeli vedno bolj olajšati delo in seveda pridelavo, je ta način
kmetovanja izginil. Z ekološkim kmetovanjem se je začel ponovno
uveljavljati, z biodinamičnim kmetovanjem, pa je svojo metodo le še
poglobil. Po svetu ta način kmetovanja najdemo v 43 državah , v vseh
vejah kmetijstva; poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu, vinogradništvu,
gozdarstvu, čebelarstvu in seveda, živinoreji. Stojijo za blagovno
znamko Demeter. Blagovna znamk Demeter je znak, za živila resnično
najvišje kakovosti, ki poleg tega, da so popolnoma naravno pridelana,
vsebujejo tudi veliko dragocene vitalne energije. Znak podeljuje
svetovna organizacija Demeter International.

In zakaj ne biodinamično kmetovanje? Če imate čas, ste kmetovalec, se
radi vračate h korenina, potem je biodinamično kmetovanje pravo za vas.
Zdrava hrana pa je tisto, kar vedno več ljudi pogreša v današnjem
svetu.

Objavil/a Urška Gričnik
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook