Bolezni jablan in hrušk

Letos so v mnogih nasadih jablan prisotne pege
škrlupa, ki v poletnem času omogočajo širjenje bolezni. Za omejevanje škrlupa na
plodovih so potrebna redna škropljenja nasadov z dotikalnimi fungicidi kot so
Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Delan 700 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP,
Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram
80 EG
ali Antracol in Antracol WG 70. Proti jablanovi
pepelovki škropivu obvezno dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus,
Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG
ali Močljivo žveplo, v odmerkih
kot jih priporočajo proizvajalci. Žveplovi pripravki tudi ovirajo kalitev trosov
škrlupa in razvoj pršic.

Jabolčni zavijač

Letos je po hladni in sušni zimi preživetje
jabolčnega in drugih zavijačev v nasadih veliko, hkrati pa je zaradi
spomladanske pozebe marsikje nastavek plodov občutno manjši. Glede na to je za
preprečevanje škod bistveno dobro zatiranje prve generacije škodljivca.
Sadjarjem priporočamo redno pregledovanje plodov, največ dva tedna po prvem
škropljenju pa je potrebno ponoviti škropljenje proti zavijaču. Uporabite
pripravek kot je Pyrinex 25 CS, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Affirm,
Coragen ali Steward.
Za slabitev populacije jabolčnega zavijača priporočamo
dodajanje virusnega pripravka Madex v odmerku 50 ml/ha.

Tudi v ekoloških nasadih so potrebna redna
pregledovanja plodov. Škropljenje z virusnim pripravkom Madex ponavljajte po
preteku osmih sončnih dni.

Pred škropljenjem z insekticidi odstranite
cvetočo podrast, škropljenje pa opravite v večernih urah! Upoštevajte sredstvom
priložena navodila!

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko
Škerlevaj
, Kmetijski Inštitut Slovenije

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6873.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook