Zanimivosti objavil

Boljša zaščita živali s strani EU

Evropska Unija bo zapolnila vrzeli v zakonodaji in z novimi ukrepi poskušala zagotoviti boljšo zaščito živali, hkrati pa potrošnikom olajšala izbiro pri nakupih. Izvajanje pravil EU o primernem ravnanju z živalmi se je namreč izkazalo za pomankljivo in tako se z živalmi ne ravna tako, kot bi se moralo, torej po standardih EU, kjer pa se pravila vendarle dosledno izvajajo, pa so kmetje v slabšem konkurenčnem položaju.
Te težave pa želi Evropska Komisija premostiti z novo strategijo zaščite in skrbi za dobro počutje živali. Kmetje bodo tako prejeli več pomoči pri izpolnjevanju standardov zaščite živali v skladu z zakonodajo Evropske Unije. Povečana osveščenost in večja preglednost pa bosta v korist tudi potrošnikom.
Komisija bo predlagala boljše predpise na področju za področje zaščite živali in med drugim želijo, kot že omenjeno, zagotoviti potrošnikom več informacij, na podlagi katerih bi lažje razumeli označbe na izdelkih, izboljšalo naj bi se tudi usposabljanje ljudi, ki z živalmi ravnajo. Poleg vsega bodo predpisi resnično koristili tudi živalim samim. V letu 2012 bodo urejena pravila za zakol in prevoz živali, sprejeti pa bodo tudi ukrepi za boljše ravnanje s svinjami, medtem ko bodo ukrepe za ravnanje s prašiči sprejemali naslednje leto. Predlog za splošno zaščito živali je predviden v letu 2014.
Z mednarodno promocijo svojih vrednot o zaščiti in dobremu počutju živali si bo EU trudila zagotoviti konkurenčnost evropskih kmetov na tujih trgih, bolj pa se bo tudi zavzemala za razvijanje mednarodnih standardov. Ustanovljena bo tudi mreža referenčnih centrov, ki bodo delovali v smeri izboljšanja učinkovitosti raziskav, z rezultati pa bodo seznanjali kmete.
Vir:

– http://ec.europa.eu/news/agriculture/120120_sl.htm (29.01.2012)

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook