Vrtnarstvo objavil

Borza cvetja v mestu Aalsmer na Nizozemskem

Pridelava cvetja na Nizozemskem se je razcvetela v sedemdesetih letih. Zelo velik vzpon pa je dosegla v devetdesetih letih, ko se je na Nizozemskem pridelalo več kot 8 milijard kosov rezanega cvetja, kar je prinašalo že več kot 3 milijarde evrov prihodkov.  

 

Pri velikem povpraševanju in veliki ponudbi se je tudi v tem segmentu proizvodnje izkazalo za najboljši in najučinkovitejši način trgovanja  prav avkcija. Središče dogajanja in največja zanimivost na borzah cvetja pa je vsekakor način določanje cen posameznih proizvodov s katerimi se na borzi trguje. Glavno vlogo pri tem igra t.i. »ura«, ki je glavni pripomoček pri avkciji. To so seveda danes že sodobni računalniški zasloni, ki so podjetjem v današnjem času v obliki računalniškega programa dostopni tudi preko spleta. Včasih pred tem, pa je bilo to na voljo samo posrednikom, ki so bili prisotni v velikih amfiteaterskih prostorih, ki so del same borze. Organizator trgovanja, podjetjem, ki želijo sodelovati ponudi v najem prostor za distribucijo, skladiščne prostore idr.

 

Borza cvetja v  Aalsmeer-ju je dražba cvetja, ki jo organizirajo v mestu, ki je od mesta Amsterdam oddaljeno približno 30 km. Tu ima podjetje Flora Holland svojo največjo poslovalnico, ki je tudi največja dražba cvetja na svetu. Stavba v kateri trgovanje organizirajo in samo skladišče je med največjimi na svetu. Gre zagotovo za največjo trgovsko stavbo na svetu, ki obsega kar  990.000 m². Ceno cvetja iz vsega sveta določajo na podlagi dnevne ponudbe in povpraševanja. Vsak dan (razen ob sobotah in nedeljah) se tukaj trguje s 19 milijoni kosi cvetja in 2 milijoni drugih rastlin

 

»Rana ura zlata ura«
Trgovanje z okrasnimi rastlinami se začne že ob zori. S pol urno razliko se začne borza rezanega cvetja in rastlin posajenih v loncih (lončnice). Dražbene dvorane so napolnjene s trgovci in morebitnimi njihovimi poslovnimi partnerji. Podjetja imajo zaposlene t.i. kupovalce, ki poleg direktnih nakupov pri proizvajalcih opravljajo nakupovanje tudi na »uri«.

Razlika med proizvajalčevo ceno in ceno, ki se oblikuje ob trgovanju na borzi je lahko velika. Na dnu dvo­ra­ne cvet­je po te­ko­čem tra­ku vsto­pa v dvo­ra­no. Po kratkem ogledu in prikazu na velikem ekranu dvorano zapusti. V eni dvorani obratujejo štirje vhodni kanali (tekoči traki), ki so opremljeni vsak z velikim display-em. Na vsakem ekranu je »ura« in vsi potrebni podatki. Trgovcu so tako na voljo vsi parametri rastline, ki jih potrebuje:

          proizvajalec,
          ime rastline (rod, vrsta),
          dimenzije rastline oz. razvojni stadij rastline,
in   izklicna cena. 

Sam nakup se sklene ko trgovec s pritiskom na gumb sklene zvezo z asistentom, ki je zadolžen za enega od vhodnih kanalov. Sam stisk gumba pa pomeni že nakup ene prodajne enote, ki je predhodno določena in tudi objavljena na velikem ekranu. V Aal­smee­ru vsak dan opra­vi­jo več kot 125.000 banč­nih tran­sak­cij.

 

Po vsa­kem na­ku­pu v dražbe­ni sobi je cvetje odpeljano v distribucijski prostor, kjer pošiljko pripravijo za kupca.  Za pre­voz po skla­diš­ču delavci uporabljajo električne vozičke. Ta prostor je verjemite mi videti kot veliko mravljišče. To pa kaže na to, da je vsak premik točno načrtovan. Ob kon­cu ce­lot­ne­ga dnev­ne­ga na­ku­pa cvetje odpeljejo do podjetij, ki so ga kupili. Ta podjetja cvetje kasneje ditribuirajo v najkrajšem možnem času na vse konce sveta. Na ta način cvetje večkrat tedensko prihaja preko različnih podjetij tudi v Slovenijo.

 

Zvone Trebižan

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook