Čebelarstvo objavil

BREZPLAČEN PREVZEM OKSALNE KISLINE ZA ZATIRANJE VAROZE

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča, da bodo čebelarji v skladu z Operativnim programom zatiranja varoze v letu 2012, ki ga je pripravil VF NVI, prejeli brezplačno tudi oksalno kislino za letošnje zimsko zatiranje varoze.

Izdaja oksalne kisline bo potekala do 27. 8. 2012. V primeru, da oksalne kisline čebelarji do tega datuma ne bodo prevzeli, bo brezplačna  izdaja oksalne kisline za letošnje zimsko zatiranje varoze  potekala ponovno po 16. 10. 2012.

Čebelarjem svetujemo, da oksalno kislino, če je le mogoče, prevzamejo do 27. 8. 2012, saj si s tem pravočasno zagotovijo zdravilo za zimsko zatiranje varoze.

Urniki izdaje oksalne kisline so objavljeni na spletni strani Nacionalnega veterinarskega inštituta in Čebelarske zveze Slovenije.

Do zdravila za zatiranje varoj je upravičen čebelar za število čebeljih družin, ki jih ima vpisane v register čebelnjakov na dan 31. oktobra pred letom izdaje zdravila. Čebelar lahko prejme zdravila za zatiranje varoj, če njegovo dejansko stanje čebeljih družin na dan izdaje zdravil odstopa od stanja v registru čebelnjakov, vendar za največ do 10 odstotkov čebeljih družin. Ne glede na to je čebelar upravičen do zdravila za zatiranje varoj, če je opravil vpis čebeljih družin v register čebelnjakov pred izdajo zdravila za zatiranje varoj.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook