Zanimivosti objavil

Brošura primerov dobrih praks PRP 2007–2013 »Gradimo vitalno podeželje«

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je izdalo brošuro Gradimo vitalno
podeželje, v kateri so predstavljeni primeri dobrih praks Programa
razvoja podeželja 2007–2013.

 

Od leta 2007
Slovenija v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
izvaja Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju
2007–2013. Glavni cilji programa ob upoštevanju evropskih in slovenskih
smernic so večja konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest, razvoj
podjetništva in inovativnosti, naložbe v znanje in izkušnje ljudi, novi
načini izvajanja okoljskih storitev itn.

 

V brošuri
Gradimo vitalno podeželje, Primeri dobrih praks Programa razvoja
podeželja RS 2007–2013 so predstavljeni posamezni strokovni vidiki
razvoja podeželja in najpomembnejši dosedanji dosežki programa. Sledi
predstavitev petnajstih izbranih primerov dobrih praks, Mreže za
podeželje in Podeželskega parlamenta ter bistvenih izhodišč razvoja
evropskega podeželja v obdobju 2014–2020. 

 

Primeri dobrih
praks so bili izbrani v sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Kmetijsko gozdarsko zbornico
Slovenije in Lokalnimi akcijskimi skupinami ter predstavljajo številne
priložnosti za razvoj vitalnega slovenskega podeželja.

  

Brošura Gradimo vitalno podeželje

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook