Čebelarstvo objavil

Če ne bo čebel, kmalu ne bo več niti človeka!

OB BLIŽAJOČEM SE DNEVU ZEMLJE 22. APRILA

Če ne bo čebel, kmalu ne bo več niti človeka!

Varujmo naravo za čebele in človeka! Medonosna čebela ima izjemno
pomembno in kompleksno vlogo v naravi, še posebej, če govorimo o
različnih kmetijskih kulturah. S svojo dejavnostjo čebele v naravi
pomembno vplivajo na pridelavo hrane tako za človeka kot za živali ter
na pridelavo različnih industrijskih surovin, prav tako pa tudi na
človekovo zdravje in druge dejavnike življenja.

Najpomembnejše poslanstvo čebeljega rodu je opraševanje različnih
rastlin. Narava nagrajuje čebele za njihovo delo z medičino in s cvetnim
prahom ter jim tako omogoča razvoj in obstoj, sočasno pa čebele
ohranjajo tako rastlinske kot živalske vrste ter ne nazadnje skrbijo za
obstoj človeka. Med žuželkami, ki oprašujejo rastline, so na prvem mestu
prav čebele. Najpomembnejše so pri opraševanju sadnega drevja, saj
oprašijo kar 70–80 % cvetov, ta odstotek pa se zaradi vse intenzivnejše
kmetijske proizvodnje še povečuje.

Najopaznejša je zato dokazana vloga čebel pri opraševanju jablan, hrušk,
breskev, češenj, jagod itd. Predvsem na večjih plantažah jablan in
hrušk se hitro pokaže, kako so bili cvetovi oprašeni. Čebele pri
opraševanju temeljito opravljajo svoje delo. Od temeljitosti oprašitve
sta odvisni količina in kakovost pridelkov, le-ta pa se zrcali v
velikosti in obliki plodov. Po različnih strokovnih virih je vrednost
opraševanja 15-krat do 30-krat večja, kot je vrednost vseh čebeljih
pridelkov (med, cvetni prah, vosek …) skupaj. Brez dvoma lahko strnemo,
da je na prvem mestu ekonomski pomen opraševanja kmetijskih kultur.

Čebele pa niso pomembne opraševalke samo v kmetijstvu. Predvsem njihovi
vlogi opraševalk se lahko zahvalimo za izjemno biotsko raznovrstnost v
naši državi. V Sloveniji živi več kot 22.000 različnih vrst živih
organizmov, to pa tako majhen prostor uvršča med naravno najbogatejša
območja v Evropi. Strokovnjaki tudi dodajajo, da lahko o Sloveniji, tudi
zaradi avtohtone kranjske čebele, govorimo kot o evropskem biotskem
parku.

Žal pa smo v zadnjem času priča številnim izgubam čebel in eden izmed
pomembnih vzrokov tega pojava je tudi okolje, ki je vsak dan bolj
neprijazno do čebel. Te žuželke so prvi indikatorji »čistosti« okolja in
nad tem se bo treba zamisliti. Kjer ni čebel, ni življenja. Zato je
treba prepovedati uporabo najrazličnejših sredstev, ki so najprej
škodljivi za čebele, posledično pa tudi za ljudi. Posebno pozornost je
treba nameniti varovanju voda, saj je voda nujna tako za obstoj čebel
kot tudi za življenje ljudi.

Za zdaj še živimo v deželi, ki je gosto poseljena z našo kranjsko
čebelo, in čebelarji jo ohranjamo s srcem, čeprav tudi z veliko truda in
težavami.

Ne dovolimo, da izgine čebela, saj bomo kmalu za njo na vrsti tudi mi!
Skupaj varujmo okolje!

Boštjan NOČ, predsednik ČZS
 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook