Čebelarstvo objavil

Čebelarsko trženje

Trženje je preplet vseh dejavnosti, ki vplivajo na prodajo medu. Če je
pridelava že urejena in blago že pripravljeno za prodajo, je cilj teh
dejavnosti med čim bolje prodati, zadržati kupce in pridobivati nove. To
dosežemo zlasti s t. i. čebelarskim marketingom. Pri tem moramo
upoštevati predvsem naslednja načela:

-naš odnos do porabnika je korekten, pošten, vedno mu dajemo prave informacije in ga ne zavajamo.

-kupcu ponudimo med neposredno iz panja. To pomeni brez vmesnih
dolgotrajnih prevozov in skladiščenja, kjer je med katerim izpostavljen
najrazličnejšim stvarem. Naš med mora biti naravno zrel ter bogat z
encimi in drugimi zdravimi stvarmi.

-ker obvladujemo celoten proces pridelave, lahko damo kupcu o tem najbolj izčrpne informacije.

-med moramo pridelovati na zelo kontroliran način, da lahko zagotovimo visoko kakovost medu .

-Skrbeti moramo za higieno v panju oziroma za kakovost pridelave v panju. S tem sami odgovarjamo in si gradimo zaupanje.

-o konkurenci nikoli ne govorimo slabo

-kupcu lahko preusmerimo pozornost z majhnimi darilci ( na primer s
svečami iz domačega čebeljega voska ali drugih domačih izdelkov)

-porabniku lahko omogočimo tudi pokušnjo Cilj vseh teh dejavnosti je
dobro prodati med in narediti kupca ter proizvajalca zadovoljnega.
Porabnik mora dobiti občutek, da je za svoj denar dobil najboljše,
čeprav je cena velikokrat višja kot v trgovskem centru.

Seveda mora biti med vedno lepo natočen v nove, čiste kozarce opremljene z lepimi etiketami na katerih so predpisane označbe.

Vir: knjiga Čebelji pridelki, Milan Meglič

Objavil/a: Maruša Pišljar

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook