Čebelarstvo objavil

Čebelarstvo in ekonomika

Večina manjših in srednjih čebelarjev prodaja med na čebelarskih
razstavah, sejmih in na domu. Tu zanj iztržijo veliko več kot pri
grosistih. Večina čebelarjev ceni svoje delo in kvaliteto svojih
proizvodov, zato ima njihov prodajni produkt tudi temu primerno ceno.
Med čebelarskimi vrstami pa se v vsakem okolju najde tudi kakšen
čebelar, ki mu je cilj prodati med in ostale čebelje pridelke ne glede
na ceno. To sosednjim čebelarjem predstavlja nelojalno konkurenco,
hkrati pa meče slabo luč na ostale stanovske kolege.

Ko takšen čebelar ponudi nižjo ceno čebeljih pridelkov od naših, pomeni
to vojno napoved. Velika večina čebelarjev, ki prodajajo pridelke na
sejmih in na domu se na to odzove tako, kot se ljudje v pravih vojnah:
telo prepoji adrenalin, orosi se jim čelo, razum zamenjajo čustva.
Večina v takšnem boju ne uživa, vendar menijo da so v takšno cenovno
vojno prisiljeni. Na grožnjo odgovorijo z enakim orožjem imenovanim
znižanjem cen. To je velika napaka, kajti naši kupci se dobro zavedajo
teh psiholoških mehanizmov in jih z veseljem podpihujejo, ter uživajo v
njihovih rezultatih imenovanih še nižja cena.

Vendar današnje sodobno čebelarstvo, pa naj si bo to amatersko ali
profesionalno ne more funkcionirati brez ekonomike . Uporaba sodobnih
ekonomskih procesov in novih tehnoloških dognanj v svetu, je garancija
za pravilno razvojno pot. Poglejmo si, kaj vse vpliva na ceno medu in
ostalih čebeljih pridelkov in koliko lahko čebelarji popuščajo v vojni
imenovani nižanje cen.

Na produktivnost in s tem tudi na ekonomičnost čebelarske proizvodnje
vpliva veliko faktorjev. V glavnem jih lahko razdelimo na:
objektivne, med katere spadajo geografski, klimatski, hidrološki, fenološki in drugi pogoji,
subjektivne, med katere spada uporabljena tehnologija
čebelarjenja, organizacija in tehnika čebelarjenja, ter sposobnost in
znanje čebelarja.

Vsi ti dejavniki vplivajo na rezultate celotne čebelarske proizvodnje.
Ker se na žalost čebele niso prilagodile ekonomskim zahtevam čebelarja
ampak samo okolici, je produktivnost čebelarske proizvodnje najbolj
spremenljivo področje v čebelarstvu. Dejstvo je, da se vse čebelje
družine v čebelnjaku ne razvijajo enako in istočasno. Prav tako se
pogoji za čebelarstvo spreminjajo različno od čebelnjaka do čebelnjaka
in ne nazadnje tudi od leta do leta.

Na ekonomičnost čebelarske proizvodnje prav tako vpliva s kakšno obliko
čebelarstva se ukvarjamo. Čebelarstvo je lahko: stacionarno ali
prevozno, amatersko ali profesionalno, usmerjeno na proizvodnjo medu ali
proizvodnjo matic oz rojev.

Ne glede na vse to pa obstajajo osnovni elementi, ki vplivajo na
produktivnost čebelarstva in s tem tudi na ekonomičnost čebelarske
proizvodnje, ter na ceno medu in ostalih čebeljih pridelkov. Med te
elemente lahko prištevamo:

1. Osnovna sredstva:
– zemljišča in zgradbe (čebelnjak, prostor za točenje medu, skladišče za opremo) kjer izvajamo čebelarsko dejavnost,
– transportna sredstva za: prevoz čebeljih družin na pašo, prevoz gotovih izdelkov in embalaže,
– oprema, ki je uporabljamo v čebelarstvu: čebelji panji, točila, linije
za pakiranje medu, dekristalizatorji, sušilnice za cvetni prah,
inkubatorji za matice, posode .
– čebele, matice

2. Pomožni material:
– sladkor in pogače za hranjenje čebel ,
– satnice,
– drobni čebelarski pribor, ( dleta, obleka, matičnice itd.)
– zdravila in oprema za zdravljenje čebel (kislina, hlapiliki, dozatorji, šprice itd.)


3. Proizvodnja:

– stroški dela pri čebelah
– stroški prevozov čebel na paše,
– stroški prevozov do čebelnjaka
– stroški veterinarskih pregledov,
– stroški najema zemljišč ,
– ostali proizvodni stroški

4. Čebelji proizvodi:
– embalaža za čebelje proizvode,
– stroški pakiranja čebeljih proizvodov,
– stroški laboratorijskih analiz,
– stroški priprave čebeljih proizvodov za tržišče

5. Prodaja:
– tržna analiza
– stroški prodaje
– usluge marketinga

Na ceno medu in ostalih čebeljih pridelkov, pa prav tako odločilno
vplivajo izredni dogodki v čebelarstvu, ki jih ni malo in se več ali
manj ponavljajo vsako leto. To so:
– zimske izgube čebeljih družin
– izgube čebeljih družin zaradi ropa
– izgube zaradi neučinkovitega zatiranje zajedavca na čebeli
– varoje, – izgube čebeljih družin zaradi zastrupitve s FFS
– izgube čebeljih družin zaradi požara, vetra, poplav itd.

Zaradi teh negativnih dejavnikov mora imeti vsak sodoben čebelar vsaj 30
% rezervnih družin, kar direktno vpliva na ekonomičnost čebelarske
proizvodnje in s tem tudi na ceno medu.

Čebelarji, ko vas bo naslednjič zamikalo da bi med in ostale čebelje
pridelke prodajali ne glede na ceno, oziroma cenejše kot vaš sosed
čebelar, pomislite na vse zgoraj opisane stroške in vaš celoletni trud ,
ki so zajeti v ceni vašega pridelka. Takoj boste ugotovili, da cena 5
EUR/kg medu, še zdaleč ne pokrije vseh stroškov, ki ste jih imeli z
pridelavo.

Vir – augustin.com

Objavil/a maruša pišljar
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook