Čebelarstvo objavil

Čebelarstvo v maju

– kontrolni pregledi čebeljih družin
– preprečevanje rojenja
– vstavljanje gradilnih satov
– omogočanje prostora v medišču
– prevoz čebel na pašo

Mesec maj prinaša čebelarju obilico dela, v kolikor hoče doseči višek
razvoja svojih čebeljih družin. Posledice prezimovanja se počasi umikajo
vse večji moči čebeljih družin.

Kakor v aprilu, moramo tudi v maju čebelje družine pregledati najmanj
trikrat in pri pregledih opraviti pomembna dela. Ena od njih sta
povečevanje prostornine panja za zaleganje matice in dodajanje satnic. S
temi posegi v panju izkoristimo vso sposobnost matice in odstranimo
enega od prvih vzrokov za rojenje. Gradnja satja, dovolj prostora za
zaleganje matice in nemoten pretok feromonov v panju so ključni za
preprečevanje rojenja. Če namreč mlade čebele nimajo kam odlagati
matični mleček in če nimajo dovolj prostora za gradnjo satja, je rojilni
nagon ob skromnih pašah lahko zelo velik. V panj vstavimo gradilni
satnik, s katerim želimo doseči več ciljev. V gradilnem satniku čebele
svobodno gradijo trotovino ali pa čebelje celice. To satje čebelarji
izrezujemo in tako dobimo prvovrsten vosek, ki ni okužen z raznimi
primesmi ostankov kemičnih sredstev. Gradilni satnik, tudi znatno olajša
pregled družin; predstavlja namreč barometer rojilnega razpoloženja v
čebelji družini. Če je zgrajen v celoti pomeni, da se družina še ne
pripravlja na rojenje. Nasprotno pa moramo družine, pri katerih iz
gradilnika nimamo ničesar izrezati ali le malo, obvezno pregledati. To
je namreč znak, da se družina pripravlja na roj, ali na preleganje
matice ali pa naznanja slabo pašo. Gradilni satnik je pomemben dejavnik
pri zmanjšanju z okuženostjo z varojo.

V kolikor imamo čebelje družine, katere pred glavno pašo še niso dosegle
svojega maksimuma, je še vedno čas , da jim pomagamo s pašnimi čebelami
iz rezervnih družin. To je še posebej enostavno pri nakladnih panjih.
Panj z rezervno družino iz rezervnega stojišča enostavno postavimo na
ali pa poleg panja proizvodne čebelje družine. Po nekaj dneh panj z
rezervno družino odnesemo nazaj na rezervno stojišče, oddaljeno cca 2-3
km. Vse pašne čebele, ki so izletele iz rezervnih panjev, se bodo sedaj
vračale v proizvodna društva in jih tako številčno okrepile.

V naših skromnih pašnih razmerah, je za dober pridelek medu nujno, da
matice pred pašo ko so panji na višku moči, omejimo pri zaleganju. Tako
se zmanjša količina zalege v času glavne paše, kar povzroči da se
sprosti veliko čebel, ki bi sicer oskrbovale zalego in tako lahko
postanejo nabiralke. Na ta način se maksimalno poveča nabiralna moč
čebelje družine. Najbolj pogost način omejevanja matice pri zaleganju je
z matično rešetko.

Varoja: Maja moramo opraviti temeljito diagnozo in ugotoviti, koliko
varoj je v čebelji družini. Če diagnoza pokaže, da moramo ukrepati še
pred koncem paše, imamo na razpolago več možnosti: nadaljujejo lahko
izrezovanje trotovine ali odvzemamo sate pokrite čebelje zalege,
vključimo lovilne sate itd. Biotehnične ukrepe vgrajujemo v naš način
čebelarjenja tako, da bomo čim manj stvari počeli samo zaradi varoje,
ampak da bomo sočasno zavirali tudi rojilno razpoloženje, delili družino
z oblikovanjem narejenca z zalego, naredili umetni roj ipd..

Mravljično kislino, , lahko uporabimo samo izjemoma, predvsem v obdobju
med dvema pašama. Pri tem pazimo da v mediščih takrat ni medu !

Viri so dostopni pri avtorju.

Objavil/a: Maruša PIšljar

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook