Čebelarstvo objavil

Čebele in invazivne rastline

Vabimo vas na 1. delavnico za pripravo Med-sektorsko in mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje invazivk. Priporočila bomo vsi sodelujoči oblikovali tekom serije šestih delavnic v Sloveniji in Avstriji. Na delavnice ste vabljeni tudi čebelarji, ki na tak ali drugačen način prihajate v stik s tujerodnimi rastlinskimi vrstami (invazivkami). Vaše izkušnje so nepogrešljive pri oblikovanju v naslovu omenjenega dokumenta, ki bo uporaben za širok spekter dejavnosti. Prva delavnica bo namenjena predvsem predstavitvi namena delavnic,projekta Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete (Amc Promo BID), spoznavanju različnih strokovnih pogledov na invazivke in prepoznavanju vseh vplivov, ki jih te imajo. Po dve naslednji (dve v Sloveniji in dve v Avstriji) bosta namenjeni ožjim strokovnim skupinam, zadnja pa kritični obravnavi osnutka dokumenta z vseh strokovnih področij.
Prva delavnica bo v četrtek, 8. novembra 2012, ob 9:30. uri v Biotehniškem centru Naklo v Strahinju.

Dnevni red:
9:30 – 10:00 Registracija udeležencev
10:00 – 10:15 Pozdrav udeležencev
10:15 – 10:25 Ogrevanje
10:25 – 11:15 Uvodne predstavitve:
• Projekt Amc Promo BID – Darja Barič (Razvojna agencija Sora),
• Kaj so invazivke? – Sonja Rozman (Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj),
• Aktivnosti Slovenije na področju ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami – dr. Branka Tavzes (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije)
11:15 – 11:35 Odmor 
11:35 – 13.00 Delavnica
13:00 – 13:10 Zaključki 
13:10 – 14:00 Kosilo
14:00 – 16:00 Terenski ogled projektnega območja Nakelska Sava

Prosimo, da zaradi lažje organizacije dogodka svojo udeležbo potrdite najkasneje do torka, 6.11.2012, na e-naslov: zrsvn.oekr@zrsvn.si ali po telefonu 04/20 19 460. Za terenski ogled potrebujete terensko obutev.

Vabimo vas, da se udeležite tudi naslednjih delavnic v sklopu priprave priporočil. Predvideni termini naslednjih delavnic so:
29.11.2012 DELAVNICA ZA ČEBELARJE in poznavalce invazivk v Sloveniji,
6.12.2012 DELAVNICA ZA ČEBELARJE in poznavalce invazivk v Avstriji,
31.1.2013 delavnica za gradbenike, vzdrževalce javnih površin in poznavalce invazivk v Sloveniji
7.2.2013 delavnica za gradbenike, vzdrževalce javnih površin in poznavalce invazivk v Avstriji, 
21.3.2013 sklepna delavnica v Avstriji.

Lokacija srečanja: BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo, učilnica 20.
Natančen opis poti je objavljen na spletni strani šole: 
http://www.bc-naklo.si/index.php?id=81

Vljudno vabljeni!

Metod Rogelj, univ.dipl.biol., visoki naravovarstveni svetnik, vodja OE Kranj:

Sonja Rozman, univ.dipl.biol. višja naravovarstvena svetovalka

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook