Čebelarstvo objavil

Čebele pred Cankarjevim domom

Cankarjev dom si prizadeva biti ustanova s poglobljenim in pretanjenim posluhom ne le za kulturo in vse zvrsti umetnosti ter za dediščino človeštva nasploh, temveč tudi za spoštovanje in ohranjanje narave. V okviru ekoloških prizadevanj ločujemo odpadke, v zadnjem času zelo omejujemo porabo papirja; zmanjšujemo naklade tiskovin ter jih, kolikor je mogoče, nadomeščamo z objavami na spletni strani in z elektronskimi načini obveščanja. Nenazadnje skrbimo za zeleno in urejeno neposredno okolico zgradbe.

Najnovejša potrditev slogana »S kulturo do narave« je čebelarstvo v Cankarjevem domu.

Pobudo za ta podvig je dal naš sodelavec Franc Petrovčič, vodja področja obratovanja in vzdrževanja ter pomočnik direktorja tehničnega sektorja, ki se v prostem času doma ukvarja s čebelami in pridelavo naravnega medu. Zamisel, ki se je porodila ob spremljanju strokovnih člankov o mestnem čebelarstvu v Londonu in o namestitvi panjev na strehi Opere v Parizu, je bila sprejeta z navdušenjem. In tako zdaj brenčijo tri družine kranjskih čebel v panjih na eni od teras razgibane strehe Cankarjevega doma. 

Gre za tri ameriške nakladne panje LR s spremenljivim volumnom, ki preprečujejo rojenje, ker jih je mogoče povečevati glede na rast družine, v njih pa je ravnanje s čebelami tudi preprostejše. Po prezimitvi je v vsakem panju spomladi okoli 15.000 čebel, družina pa se ob ugodnih razmerah namnoži do 35 oziroma 40.000. V mestnem okolju je za čebele ugodna paša; čeprav na prvi pogled morda ni videti, je v mestu veliko dreves, nasadov in vrtov. Prednost je tudi v tem, ker rastlinja ne škropijo proti škodljivcem (spomnite se pomora čebel zaradi škropljenja njiv na podeželju), izpušni plini pa na kvaliteto bere ne vplivajo. S čebelami v mestu tudi povečujemo biotsko raznolikost, saj čebele oprašujejo mestne rastline. Čebele so opraševalke od 75 do 100 pomembnih rastlinskih vrst in tako znatno prispevajo k njihovemu razmnoževanju in če hočete, k pridelku.

Čebele letajo na pašo do 3 kilometrov od panja in čebele Cankarjevega doma imajo v tem krogu Tivoli, Rožnik, grajsko pobočje, mestne okrasne nasade, drevorede …

 Med Cankarjevega doma bodo poslali tudi na analizo, lično točen pa bo nato poslovno darilo, na katerega bomo še posebej ponosni.

Vir: www.czs.si

Objavil/a Čebelarska zveza Slovenije   

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook