Gozdarstvo objavil

Certifikacija gozdov in postopek javne obravnave

Komentarje in predloge lahko posredujete do 17. avgusta 2012.  

Zavod za certifikacijo gozdov je predal dokumente Slovenske sheme za certifikacijo gozdov PEFC v dvomesečno javno obravnavo, ki  traja od 13. junija do 17. avgusta 2012. 

Slovensko gozdarstvo ima že desetletja tradicijo sonaravnega
gospodarjenja z gozdovi, kar je skupaj z zakonodajo umeščeno v Slovensko
shemo za certifikacijo gozdov PEFC.  Shema tako vključuje to našo
posebnost kot nadstandard v primerjavi s sorodnimi certifikati.Slovenska
shema za certifikacijo gozdov PEFC je bila prvič mednarodno potrjena
leta 2007. Letos poteče petletno obdobje veljavnosti sheme, zato že teče
postopek za obnovitev le-te.

Slovenska shema za certifikacijo gozdov PEFC se bo ponovno potrjevala po
javni obravnavi. Potrjena shema bo omogočila, da se za slovenske
sonaravno gospodarjene gozdove pridobi PEFC certifikat glede na
najnovejše standarde. Zainteresirane organizacije ter javnost
zato pozivamo, da podajo svoje poglede na predlog certifikacijske sheme
za trajnostno gospodarjenje s slovenskimi gozdovi ter sledljivost lesa
in papirja. Dokumenti so dostopni na spletni strani www.pefc.si.
Komentarje in predloge glede vsebine dokumentov pošljite na info@pefc.si
do vključno 17. avgusta 2012. 

Kmetijsko gozdarske zbornica Slovenije (KGZS) je pristopila v proces
certifikacije zasebnih gozdov z namenom omogočiti nemoteno prodajo lesa
iz slovenskih gozdov.V procesu regijske certifikacije zasebnih gozdov,
ki ga vodi KGZS, bo prvih nekaj sto  lastnikov zasebnih gozdov pridobilo
pravico do prodaje PEFC certificiranega lesa v jeseni 2012.
Certifikacija gozdov PEFC je v svetu eden od orodij, ki vzpodbuja
trajnostno gospodarjenje z gozdovi in zagotavlja nakup izdelkov s
preverjenim poreklom. Certifikat uravnoteženo spodbuja varovanje gozdov
in boljše koriščenje  s  spodbujanjem sonaravnega gospodarjenje z
gozdovi. Sistem PEFC certifikacije  je zgrajen na   nacionalni shemi in
kontroli, kar omogoča boljše prilagajanje slovenskim razmeram ter s tem
prepoznavanje slovenskega sistema sonaravnega gospodarjenja z gozdovi.
Sistem je najprimernejši za certifikacijo manjših posesti v zasebni
lasti ter omogoča podjetnikom, da predelajo in prodajo ta les za potrebe
zahtevnih evropskih trgov in sisteme javnih naročil, ki že zahtevajo
certificirane proizvode. 

V javnosti se gradi zavedanje, da je treba uporabiti domač les in da
prevoz lesa na daljše razdalje ni okoljsko ter ekonomsko primeren. 
Sistem sledljivosti lesa  prek številke pod certifikatom zagotavlja
preverjen izvor ter lokacijo proizvodnje, ki se jo lahko preveri na
spletni strani www.pefc.org.

KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook