Gozdarstvo objavil

Certifikacija gozdov

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zavod za certifikacijo gozdov
sta 29. februarja na Gozdarskem inštitutu Slovenije organizirala
strokovno izobraževanje o certifikaciji gozdov in sledljivosti izvora
lesa po sistemu PEFC.

Na izobraževanju je bil predstavljen celoten sistem certifikacije gozdov
in sledljivosti izvora lesa po sistemu PEFC, od pomena certifikacije
gozdov v nacionalni politiki, nacionalne certifikacijske sheme, regijske
certifikacije gozdov, presoje trajnostnega gospodarjenja s strani
certifikacijskega organa, do presoje sledljivosti izvora lesa, ki se v
Sloveniji že izvaja v nasprotju s samo certifikacijo gozdov PEFC. Glavni
namen izobraževanja je bil predvsem seznaniti strokovno in drugo
osebje, ki bo informacije o certifikaciji gozdov po sistemu PEFC
preneslo do lastnikov gozdov.

Za izobraževanja je bilo veliko zanimanje, saj se ga je udeležilo 109
udeležencev iz vrst Zavoda za gozdove Slovenije, Javne kmetijske
svetovalne službe, gozdarskih zadrug, izobraževalnih in raziskovalnih
ustanov s področja gozdarstva, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov,
domačih in tujih gozdarskih podjetij in društev lastnikov gozdov ter
posamezni lastniki gozdov.

Delavcem Zavoda za gozdove Slovenije so bile med drugim razdeljene
prijavnice za priključitev v regijsko certifikacijo gozdov PEFC, ki jih
lastniki gozdov lahko sedaj dobijo tudi pri svojih revirnih gozdarjih
oziroma na sedežih Krajevnih enot Zavoda za gozdove Slovenije. 

KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook