Kmetijstvo objavil

Češka na sodišču evropskih skupnosti zaradi proizvoda »Pomazánkové maslo«

Evropska komisija se je odločila, da prijavi Češko na Sodišče evropskih
skupnosti, ker ni spremenila svoje zakonodaje mlečnih izdelkov v skladu z
evropsko zakonodajo. Komisija meni, da je poimenovanje Češkega mlečnega
izdelka, ki se prodaja pod blagovno znamko »Pomazánkové Maslo«, treba
spremeniti, saj vsebnost mlečne maščobe proizvoda ne izpolnjuje zahtev,
določenih v zakonodaji Evropske unije (EU), za proizvode, ki se
imenujejo maslo.

Da bi zagotovili delovanje enotnega trga in predvsem, da bi se izognili
nelojalni konkurenci med maslom, margarino in drugimi maščobami ter se
izognili zmedi potrošnikov, uredba sveta (ES) št 1234/2007 (uredba glede
enotne skupne ureditve trga (SUT)) določa standarde za mazave maščobe,
kot so maslo, margarina in mešanice. Uredba rezervira prodajno oznako
“maslo” za izdelke, ki vsebujejo nič manj kot 80% mlečne maščobe. Ta
minimum velja tudi v mednarodnih standardih, kot so “Codex Alimentarius”
in carinske nomenklature. Če je vsebnost maščob nižja, se lahko izdelek
še vedno proizvaja, vendar pod prodajno oznako “mlečni namaz”.
Odstopanja od tega pravila se lahko dodeli le izdelkom, za katere je
“poimenovanje proizvoda in narava proizvoda jasna iz uveljavljene
uporabe in / ali kadar se oznake jasno uporabljajo za opis značilne
kakovosti izdelkov”. Pri odobritvi odstopanj za uporabo oznake “maslo”,
mora komisija upoštevati tako nevarnost zmede pri potrošnikih in
tveganje nepoštene konkurence. Za izdelke z manj kot 39% mlečne maščobe,
uredba določa prodajno poimenovanje “mlečni namaz”.

Proti Češki so bili sproženi postopki za ugotavljanje kršitev, zaradi
češke zakonodaje mlečnih izdelkov, ki določa prodajno poimenovanje
“Pomazánkové maslo” za mlečni izdelek z vsebnostjo mlečne maščobe vsaj
31%. Komisija je predhodno obvestila Češko republiko, da uporaba besede
“Pomazánkové maslo” za izdelek z manj kot 80% mlečne maščobe, pomeni
kršitev zakonodaje EU, in je zato zaprosila Češko republiko za spremembo
zakonodaje. Češka je vztrajala, da mora za oznako “Pomazánkové maslo”
dobiti odobritev odstopanja od evropske zakonodaje, zato je prošnjo
komisije po spremembi zavrnila. V preteklosti je komisija že večkrat
zavrnila češko prošnjo za odobritev odstopanja in za uporabo označbe
“Pomazánkové maslo”, z razlogom, da ne izpolnjujejo potrebnih meril,
predvidenih v zakonodaji EU za dodelitev odobritve odstopanja od
zakonodaje.

Izdelki, ki vsebujejo manj kot 80% maščobe in posledično več vode kot
maslo, proizvedeno v skladu z zakonodajo EU, tekmujejo s temi izdelki na
trgu. Večja vsebnost vode ponuja gospodarske prednosti za proizvajalca
teh izdelkov, kar povzroča nelojalno konkurenco. Navajanje te označbe bi
lahko tudi zmedlo potrošnike v različnih državah članicah. “Maslo”
namreč ne pomeni masla le v češčini, pač pa tudi v poljščini,
slovaščini, slovenščini in bolgarščini. Da bi se uskladili z zakonodajo
EU, bo morala Češka uporabiti ustrezne označbe, kot so “mlečni namaz”
ali vsebnost maščobe, v skladu z uredbo EU.

Več informacij:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1224&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

OBJAVIL/A HELENA HABJAN, UNI.DIPL.POL.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook