Kmetijstvo objavil

Čezmerno načrtovanje divjih zveri

Dne 21.11.2011 so se predstavniki mednarodnega združenja FACE udeležili sestanka v Bruslju in sicer s komisarjem Evropske komisije za okolje Janezom Potočnikom. Na sestanku sta bila prisotna tudi dva članala Lovske zveze Slovenije, cilj sestanka pa je bila predstavitev vloge nacionalnih lovskih organizacij pri ohranjanju stabilnih populacij velikih divjih zveri v Evropi. Na sestanku je bila še posebej izpostavljena potreba po čezmejnem sodelovanju, saj se živali namreč gibljejo po območjih več držav, katere pa imajo razlišen pristop k upravljanju s populacijo divjih zveri.

Direktor strokovne družbe Lovske zveze Slovenije, Srečko Žerjav, je poudaril vlogo slovenskih lovcev pri krepitvi in ohranjanju populacije volka in medveda in problem upravljanja zveri, ki živijo na območju več držav. Še posebej je bilo pri slednji problematiki izpostavljeno območje Bosne in Hercegovine, saj je tam upravljanje določeno na lokalni ravni.

Komisar Evropske komisije, gospod Janez Potočnik, se je strinjal glede poenotenja čezmejnih upravljanj populacij istih živali, posebej pa je podprl še idejo o projektu na področju Dinaridov. Strinjal se je tudi s predlogom, da bi FACE prevzel pobudo za ustanovitev skupine, ki bi upravljala s populacijami velikih zveri na ravni EU, v tej skupini pa naj bi imela predstavnika tudi Lovska zveza Slovenije.

Vir: http://www.lovska-zveza.si/default.aspx?MenuID=2&EventID=94

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook