Kmetijstvo objavil

Člani KGZS zaskrbljeni nad izhodišči SKP po letu 2013

Varčevalni ukrepi za javne službe v kmetijstvu neprimerni  

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je 4. maja v dvorani
Družbenega doma v Grosupljem organizirala okroglo mizo z naslovom Skupna
kmetijska politika od leta 2014 do leta 2020. Okrogla miza, ki se jo je
udeležilo okrog 100 kmetov, kmetic in predstavnikov organizacij v
kmetijstvu, je bila organizirana z namenom širši javnosti predstaviti
izhodišča Evropske komisije glede novega programskega obdobja skupne
kmetijske politike (SKP). Novosti in stališča Slovenije do izhodišč
Evropske komisije je predstavil minister za kmetijstvo in okolje Franc
Bogovič.

»Na prehodu iz enega finančnega obdobja 2007 – 2013 v drugo obdobje
2014 – 2020 je na osnovi nekaterih dokumentov, ki so bili sprejeti v
lanskem letu, in na osnovi izhodišč, podanih s strani Evropske komisije,
nujno, da se o evropski kmetijski politiki, ki še vedno ostaja ena
ključnih evropskih politik, dodobra dogovorimo znotraj države
,« je uvodoma povedal minister Franc Bogovič.
Ob tem je dodal, da varčevalni ukrepi Vlade RS ne bodo posegali na
tisto področje, ki je vezano na črpanje evropskega denarja. V
nadaljevanju je Bogovič opozoril na pomen dobre organiziranosti
proizvodnje, saj, tako Bogovič, do največjih deviacij znotraj verige od
pridelovalca do potrošnika prihaja ravno tam, kjer je organiziranost
proizvodnje najslabša. Bogovič vidi priložnost za izboljšanje
organiziranosti proizvodnje tudi znotraj programa razvoja podeželja.

Predsednik KGZS Ciril Smrkolj se je uvodoma dotaknil aktualnih varčevalnih ukrepov. »Na
Ekonomsko-socialnem svetu smo jasno povedali, da določene stvari ne
gredo skupaj. Vlada želi v okviru načrta razvoja za obdobje 2012 – 2013
povečati učinkovito rabo naravnih virov, samooskrbo z obnovljivimi viri
energije in prehransko varnost, to se pravi samooskrbo na področju
hrane. Po drugi strani pa nam znižuje sredstva za delovanje javnih služb
v kmetijstvu in javnih služb znotraj gozdarstva,«
je povedal
Smrkolj. V zvezi s trgovskimi sistemi je povedal, da je Slovenija z
vstopom v EU izgubila instrumente zaščite lastne proizvodnje in lastne
predelave. »V tem trenutku smo velik ujetnik trgovskih sistemov, ki
na slovenskem trgu po naši ocenah in ocenah nekaterih drugih nevladnih
organizacij nastopajo s predatorskim namenom. To pa pomeni dolgoročno
ukinitev pridelave in predelave hrane v Sloveniji,
«je bil kritičen Smrkolj.

Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, je izpostavila, da se
znotraj zveze trudijo, da bi poskrbele za ženske na podeželju, kajti
dobra kmetija potrebuje tudi žensko. K uspešnosti kmetovanja pa lahko po
njenem pripomorejo tudi strokovne službe v kmetijstvu. »Želimo si,
da Slovenija ostane lepa, ob tem pa moramo poskrbeti za to, da bo kmet
lahko živel dostojno in bo pravično plačan za svoje delo
,« je zaključila Uletova.

Predsednik sveta Območne enote KGZS Ljubljana Viktor Matjan se
je v zvezi z bodočo SKP vprašal, kako ta sredstva pridobiti in jih nato
pošteno razdeliti med kmete. Ob tem je dodal, da morajo sredstva dobiti
tisti kmetje, ki pridelajo hrano. »Mi kmetje vzdržujemo kulturno
krajino in obdelujemo območja, k nam pa vozijo poceni hrano. Ko naše
hrane ne bo, bo tudi ta uvožena draga
,« je še povedal Matjan.

KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook