Kmetijstvo objavil

Dajmo ohraniti slovensko prirejo in predelavo mesa

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) ne vidi razloga, da bi v
Sloveniji imeli strožjo zakonodajo na področju živil živalskega izvora
kot jo imajo druge članice Evropske unije. Uredba (ES) 853/2004 o
posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora jasno navaja,
da je potrebna prožnost zakonodaje, ki ureja področje klanja in živil
živalskega izvora ravno zato, da lahko vsi členi prehrambene industrije
delujejo. V primeru posebnih poslovnih priložnosti, kot je prodaja mesa
na tretje trge, je omejevanje tovrstne dejavnosti z vzporedno zakonodajo
(Zakon o zaščiti živali) v  škodo slovenskih rejcev in slovenske
predelovalne industrije.

Ni razloga, da bi imela Slovenija strožjo zakonodajo kot jo imajo v EU.  

Vir: http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/1720/KGZS-se-zavzema-za-ohranitev-slovenske-prireje-in-predelave-mesa.aspx

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook