Zanimivosti objavil

»DAJMO TRAKTOR NA DIETO – ZMANJŠAJMO PORABO GORIVA«

DAJMO TRAKTOR NA DIETO – ZMANJŠAJMO PORABO GORIVA«

 

v sklopu projekta Efficient 20,

 

http://si.efficient20.eu/ 

 

 

ki  bo  v četrtek, 26. julija 2012 z začetkom ob 10. uri,

 

v Jablah pri Mengšu, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko – Laboratorij za kmetijsko strojništvo, Grajska 1,1234 Mengeš

                                         

 

Spoštovani!

 

Zmanjševanje porabe goriva v kmetijstvu lahko drastično vpliva na ekonomiko kmetijske pridelave. Strokovnjaki s področja kmetijske tehnike so ugotovili, da kar 50 % vse porabljene energije v kmetijstvu in gozdarstvu predstavlja dizelsko gorivo. Stroški goriva predstavljajo tudi do 40 % stroškov za uporabo traktorja na kmetiji. Ni zanemarljiv podatek da cena gorivu raste hitreje, kot rastejo odkupne cene pridelkov. Poleg tega pa zmanjševanje porabe goriva vpliva tudi na zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, ki so po ugotovitvah strokovnjakov s področja klimatologije krivi za pospešene klimatske spremembe. Klimatske spremembe povzročajo iz leta v leto vse večje težave gospodarstvu in kmetijstvu Slovenije in Evrope ter ostalih delov sveta. 

 

Slovenija se je vključila v obsežen evropski projekt Efficient 20, ki ga sofinancira Direktorat za energijo pri Evropski komisiji v okviru programa Intelligent Energy, katerega cilj je usmerjen v prihranek goriva za pogon kmetijske  in gozdarske mehanizacije v skladu s cilji Evropske unije za zmanjšanje porabe energije za 20 % do leta 2020.

 

Na zmanjševanje porabe goriva v kmetijstvu lahko v veliki meri vplivajo sami uporabniki kmetijske in gozdarske mehanizacije z nekaterimi ukrepi, kot so: pravilno vzdrževanje traktorjev in strojev,  pravilno nastavljanje strojev, zmanjševanje števila prehodov npr. pri obdelavi tal z uporabo metod za reducirano obdelavo tal oziroma direktno setev, tehnika vožnje, izbira pravilnega tlaka v traktorskih pnevmatikah glede trdnosti podlage, precizno kmetovanje, uporaba sodobnih traktorjev z energetsko varčnejšimi motorji in sodobnimi transmisijami različne izvedbe itn.  Na tečaju varčne vožnje bomo zgoraj omenjene ukrepe detajlno predstavili tako, da bo vsak uporabnik dobil sliko, kako ustvariti značilne prihranke goriva pri uporabi traktorjev, priključnih in samovoznih kmetijskih strojev. 

 

Tečaj varčne vožnje je namenjen uporabnikom kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki želijo zmanjšati porabo goriva pri opravljanju različnih delovnih operacij v kmetijstvu in gozdarstvu  oziroma strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem kmetijske oziroma gozdarske mehanizacije.

 

Predavatelji:

dr. Viktor Jejčič, Kmetijski inštitut Slovenije – Oddelek za tehniko, mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije – Oddelek za tehniko

 

Program:

 

945 – 1000

Prijava udeležencev tečaja varčne vožnje

1000 – 1020

Stanje na področju traktorske tehnike v Sloveniji, mag. Tomaž POJE

1020 – 1050 

Trendi v razvoju energetsko učinkovitih traktorjev, dr. Viktor JEJČIČ

1050 – 1120

Možnosti zmanjševanja porabe energije s pravilno uporabo traktorjev in traktorskih priključkov, dr. Viktor JEJČIČ

1120 – 1150 

Možnosti zmanjševanja porabe energije v kmetijski pridelavi, mag. Tomaž POJE

1150 – 1200 

Odmor in začetek prikaza varčne vožnje s traktorji (transport, nastavljanje pluga, pravilno vzdrževanje traktorjev)

1200 – 1400 

Predstavitev podjetij s sodobno mehanizacijo v delovanju

1200 – 1600    

Varčna vožnja s traktorji (vozniki se morajo posebej prijaviti za varčno vožnjo)

1600 – 1620      

Razprava in zaključek tečaja varčne vožnje         

 

 

 

Vsak udeleženec dobi brezplačno gradivo, prigrizek in osvežilne napitke.

 

Kraj dogodka: Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko –  Laboratorij za kmetijsko strojništvo, Grajska 1, Jable, Loka pri Mengšu, 1234 Mengeš

Prijave sprejemamo do srede, 25.07.2012, na naslov, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana ali viktor.jejcic@kis.si; tomaz.poje@kis.si, tel.: 01 28 05 262.

 

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook