Kmetijstvo objavil

Dajmo traktor na dieto

»DAJMO TRAKTOR NA DIETO – ZMANJŠAJMO PORABO GORIVA«,

ki bo v četrtek, 13. oktobra 2011 ob 10. uri, na polju Centra za razvoj kmetijstva in podeželja v Jablah pri Mengšu

Spoštovani,

Pri prikazu se bodo izvedle meritve porabe energije pri nekaterih kmetijskih opravilih s traktorji in priključki. Prikazan bo način za zmanjševanje porabe energije oziroma goriva z izvajanjem določenih ukrepov za zmanjšanje porabe goriva (npr. spreminjanje delovne širine ali globine v oranju, zniževanje tlaka v pnevmatikah traktorja za doseganje večje vlečne sile pri obdelavi tal itn.). Obiskovalci se boste lahko tekom prikaza samem mestu prepričali o možnih načinih za doseganje prihrankov goriva. Proizvajalci traktorjev in kmetijske mehanizacije nenehno vpeljujejo tehnološke izboljšave strojih, kar vodi do zmanjšane porabe energije pri različnih delovnih operacijah in posledično s tem tudi porabe goriva. K pravilni in učinkoviti uporabi lahko največ prispevajo sami uporabniki traktorjev, samovoznih kmetijskih strojev in traktorskih priključkov s spremembami navad in seznanjanjem z možnimi načini za zmanjševanje porabe goriva (pravilen izbor priključkov glede potrebne moči, redno in periodično vzdrževanje traktorja, tehnika vožnje itn.). Zmanjšanje porabe goriva ima občuten vpliv na ekonomiko pridelave, saj izboljšuje gospodarnost ob sedanjem trendu rasti cenam goriva. Skrb za manjšo porabo goriva v kmetijstvu in gozdarstvu je povezana z vsakim od nas. Z udeležbo na prikazu prispevajte svoj pogled k manjši porabi goriva. Prepričajte se, da je možno z majhnimi ukrepi doseči ugodnejšo porabo goriva v kmetijstvu in gozdarstvu.

Prisrčno vabljeni!

Zdenka Kolar 

Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook