Čebelarstvo objavil

DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKIH ČEBELARSKIH DRUŠTEV

V organizaciji Čebelarske zveze Slovenije (ČZS), Javne svetovalne službe v čebelarstvu (JSSČ) in slovenskih čebelarskih društev bo 15. junija 2012 potekal Dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev. Okoli sto čebelarskih društev v Sloveniji bo na dan odprtih vrat obiskovalcem prikazalo različna dela pri čebelah, čebelarske pripomočke, pomen čebel za naše lokalno okolje, predstavljeni bodo člani čebelje družine, čebelje bivališče. Večinoma si bo mogoče ogledati tudi točenje medu, saj veliko ljudi ne ve, da je med popolnoma naravni proizvod čebel in da ga čebelarji samo prestavimo iz satja v drugo embalažo. Medu ničesar ne dodajamo niti ne odvzemamo, tako da gre za popolnoma naraven kakovosten proizvod čebel. Čebelarji bodo na ogled v večini postavili tudi promocijsko prodajno stojnico, kjer si bo poleg medu mogoče ogledati tudi ostale čebelje pridelke in izdelke iz čebeljih pridelkov. Čebelarji bodo na dnevu odprtih vrat sodelovali prostovoljno, navedeno pa bodo obiskovalcem pokazali popolnoma brezplačno, razdelili pa jim bodo tudi izobraževalno promocijsko zgibanko, katero je izdala ČZS, JSSČ z naslovom Čebelar se predstavi. V njej lahko vsak najde dodatne, zanimive informacije o čebelarstvu v Sloveniji.

ČZS, JSSČ je k sodelovanju pozvala tudi slovenske občine z namenom, da nam pomagajo pri obveščanju širše lokalne skupnosti o možnosti udeležbe na Dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev in objavijo povabilo v svojih lokalnih novicah in občinskih spletnih straneh.

 

Slovenski čebelarji si želimo, da bo Dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev postal tradicionalen, obiskovalcem želimo predstaviti naše delo in pridobivanje kakovostnih čebeljih pridelkov, ki so rezultat naše odgovorne skrbi za čebele in so nam kot takšni tudi v ponos. Dneva odprtih vrat se bodo udeležili tudi vsi zaposleni in vodstvo ČZS, natančne lokacije pa bomo sporočili v naslednji izjavi za javnost.

 

Več informacij za posamezno lokalno območje dobite pri predsednikih čebelarskih društev.

 

V Sloveniji čebelarji gojimo avtohtono kranjsko čebelo ali sivko, katere najpomembnejša vloga v naravi je opraševanje različnih rastlin, poleg tega pa nam daje tudi čebelje pridelke, ki so simbol naravne, edinstvene hrane.

 

Vabimo vas, da se udeležite dneva odprtih vrat čebelarskega društva iz vašega okolja, spoznajte delo čebelarjev in čebelje pridelke z uživanjem katerih ne skrbite samo za svoje boljše počutje ampak tudi za ohranjanje našega naravnega okolja in naše kranjske sivke!

ČZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook