Kmetijstvo objavil

Dan odprtih vrat veterinarske uprave

Ob 250-letnici študija veterinarstva je VURS danes organiziral Dan odprtih vrat za medije z namenom, da bi javnosti prikazal potek uradnega nadzora v verigi varne hrane za živila živalskega izvora.

Cilj uradnega veterinarskega nadzora je zagotavljanje visoke stopnje varnosti živil in krme ter s tem visoke ravni varovanja zdravja ljudi in varstva interesov potrošnikov.

Program nalog uradnega veterinarja zajema uradni nadzor nad:

– zdravstvenim varstvom in zaščito živali,

– identifikacijo in registracijo živali,

– živalskimi stranskimi proizvodi,

– reprodukcijo živali ter

– nadzor nad uporabo zdravil in nad sledljivostjo prometa zdravil za uporabo v veterinarski medicini.

Uradni nadzor na področju živil živalskega izvora vključuje tudi ugotavljanje skladnosti glede škodljivih ostankov v živalih, živilih in krmi, ostankov pesticidov ter onesnaževal, novih živil, gensko spremenjenih živil, prehranskih in zdravstvenih trditev, vsebnostjo aditivov in alergenov in mikrobiološke varnosti živil.VURS v okviru letnih programov uradnega nadzora izvaja programe vzorčenja:– na področjih zoonoz in povzročiteljev zoonoz;

– glede ostankov prepovedanih snovi, ostankov zdravil, ki se uporabljajo pri zdravljenju živali, kontaminantov in pesticidov v živilih in krmi;

– glede uporabe aditivov, vitaminov, mineralov, GSO, alergenov in mikrobiološke varnosti živil. Uradni nadzor VURS temelji na oceni tveganja in se izvaja s pogostnostjo, ki je odvisna od stopnje tveganja, preteklih poročil o nosilcih dejavnosti glede skladnosti z zakonodajo, podatkov pridobljenih pri izvajanju različnih monitoringov in ostalih informacij, ki bi lahko nakazovale na neskladnosti.

VURS bo na dnevu odprtih vrat na kratko predstavil nekatera področja uradnega nadzora na področju živil živalskega izvora.

Potek uradnega nadzora smo prikazali:

      v laboratoriju Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI)

      V Biotehniškem centru Naklo, Št. odobritve: SI M-978 ES

      V Klavnici Škofja Loka, Št. odobritve: SI 18 ES

VURS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook