Kmetijstvo objavil

DANES BODO VLAGATELJEM POSLANE ODLOČBE ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA PODPORO USTANAVLJANJU IN RAZVOJU MIKRO PODJETIJ ZA LETO 2011

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo danes vlagateljem vlog za javni razpis Programa razvoja podeželja 2007-2013, za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, poslala odločbe, s katerimi je bilo odločeno o pravici do pridobitve nepovratnih sredstev za investicije, ki bodo prispevale k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja dohodka. Zaradi velike razlike med razpisanimi in v vlogah zaprošenimi sredstvi bodo zavrnjene številne vloge.

Na javni razpis za ukrep 312, ki je bil odprt med 10. junijem in 12. avgustom lani, se je prijavilo 408 vlagateljev. Razpisanih je bilo 10 milijonov evrov, v oddanih vlogah pa je bilo zaprošenih za 48 milijonov evrov sredstev. Agencija je izdala 77 odločb z odobrenimi sredstvi, 331 vlagateljem pa sredstev ni odobrila; od tega jih bo 169 prejelo negativno odločbo kljub ustrezni vlogi, ker ni na voljo dovolj sredstev za izplačilo.

 

Javni razpis za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2011 je bil zaprtega tipa, kar pomeni, da je bilo obdobje za oddajo vlog točno določeno že ob objavi javnega razpis (10. 6. do 12. 8. 2011). Za razpise zaprtega tipa je predpisana sočasna obravnava vlog, zato Agencija odločb ni izdajala postopoma, ampak je morala vse prispele vloge najprej pregledati in jih tudi vsebinsko oceniti oz. jih točkovati skladno z merili in kriteriji javnega razpisa.

 

Pozitivne odločbe bodo v teh dneh prejeli tisti vlagatelji, katerih vloge so bile pravočano oddane, popolne in vsebinsko ustrezne in so hkrati pri ocenjevanju pridobile točke nad pragom, ki je ob upoštevanju razpoložljivih sredstev še zagotavljal dodelitev le-teh. Ker je bilo na razpisu zaprošenih veliko več sredstev, kot jih je bilo na voljo, je zavrnjen tudi velik del vlog, ki so sicer izpolnjevale pogoje javnega razpisa.

                                                              

Veliko odstopanje v višini razpisanih in zaprošenih sredstev se kaže predvsem na javnih razpisih za ukrepe 1. in 3. osi Programa razvoja podeželja 2007-2013, objavljenih konec lanskega in v začetku letošnjega leta. Zato bo Agencija tudi v prihodnje morala zavračati številne vloge, obravnava pa bo zaradi velikega števila vlog obsežna in verjetno tudi dolgotrajna. V prvih dveh mesecih letošnjega leta je Agencija namreč na sedem javnih razpisov prejela skupno več kot 1.500 vlog, v katerih so vlagatelji skupno zaprosili za 160 milijonov evrov, medtem ko jih je na voljo 34,4. V povprečju bo Agencija torej lahko odobrila le dobrih 20 odstotkov zaprošenih sredstev.

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook