Kmetijstvo objavil

Davek na nepremičnine večje vrednosti na kmetijskih zemljiščih

Dokazila o kmetijski dejavnosti na stavbnih zemljiščih je treba na DURS posredovati čimprej.  

Na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) se bo še ta mesec obdavčilo nepremičnine, ki so vredne milijon ali več evrov.
191. člen ZUJF iz obdavčitve izvzema nepremičnine, ki so v registru
nepremičnin evidentirane po namenski rabi kot kmetijska ali gozdna
zemljišča, izjema pa ni predvidena za zemljišča, na katerih se sicer kmetuje, po namenski rabi pa so uvrščena med stavbna zemljišča.

Ministrstvo
za finance (dopis z dne 28. 8. 2012) pojasnjuje, da se bo iz obdavčitve
izvzelo tudi (po namenski rabi stavbna) zemljišča, ki se uporabljajo za
opravljanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti.
Kot dokazilo,
da se na zemljišču opravlja kmetijska dejavnost, se upošteva podatek, da
se je za nepremičnino uveljavila pravica do ene izmed kmetijskih
subvencij (neposredno plačilo, okoljsko plačilo) ali da je parcela del
grafične enote rabe (GERK). 

Nadalje se kot dokazilo za
opravljanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti šteje registracija
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (osnovni pogoj za opravljanje
dopolnilne dejavnosti je opravljanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti)
pa tudi registracija za obračunavanje DDV ali uveljavljanje pravice do
pavšalnega nadomestila. Ministrstvo še pojasnjuje, da se bo izvzelo
zemljišča kmetij, kjer vodijo računovodstvo ter imajo kmetijska in
gozdna zemljišča zabeležena med osnovnimi sredstvi.

Dokazila
o opravljanju kmetijske dejavnosti na stavbnih zemljiščih je treba na
DURS posredovati čim prej, zagotovo pa pred izdajo odločbe o odmeri
davka na nepremičnine večje vrednosti.

KGZS 

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook