Kmetijstvo objavil

Delno zaprtje javnega razpisa za povečevanje gospodarkse vrednosti gozdov iz PRP 2007-2013…

DELNO ZAPRTJE JAVNEGA RAZPISA ZA  POVEČEVANJE GOSPODARSKE VREDNOSTI GOZDOV IZ PRP 2007-2013 ZA LETO 2009 ZA FIZIČNE OSEBE

Ljubljana, 14. 5. 2009 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
kmetijstvo vse upravičence obvešča, da je zaradi porabe razpisanih
sredstev, dne 12. 5. 2009 ob 24.00 uri, zaprlo del javnega razpisa za
fizične osebe za ukrep 122 – Povečevanje gospodarske vrednosti gozdov iz
PRP 2007-2013 za leto 2009. Vse vloge, poslane po tem datumu, se
zavržejo.

Na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa 122 –
Povečevanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007-2013 za leto 2009,
ki je bil objavljen 8. 5. 2009, z razpisano višino sredstev za fizične
osebe: dobrih 5,51 milijona EUR, je do srede, 13. 5. 2009, prispelo 532
vlog v skupni zaprošeni vrednosti nekaj več kot 14,84 milijona  EUR.
  

OBJAVIL/A KMETIJA

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook