Delo v sadovnjaku v januarju in februarju

Vrt skozi vse leto:
V sadovnjaku lahko delamo vse leto
–    POLETI obiramo zrele plodove
–    POZIMI med vegetacijskim premorom pa je treba drevesa in grme obrezati
Vrtni koledar prikazuje, kaj lahko mesec za mesecem počnemo v sadovnjaku.

JANUAR

•    Ko ni zmrzali, lahko na drevju opravimo zimsko rez (poleg tega lahko odrezane veje služijo kot cepiči)
•    Sadno drevje oskrbimo z zaščitnim premazom
•    Otresemo sneg, če ga je veliko (lahka snežna odeja, pa je zaščita)
•    Sadno drevje ob špalirjih z mrežo zaščitimo pred pticami (dobro jo pritrdimo, da se živali ne bodo ujele vanjo)
•    V toplih dnevih odstranimo plevel, da z njim ne privabljamo škodljivcev (npr. bela muha, rja)
•    Preverimo oporo dreves
•    Pregledamo uskladiščeno sadje – nagnite primerke odstranimo
•    Preverimo ali imajo jablane raka, ter izrežemo obolele dele
•    Če so tla mokra, zasadimo nova drevesa ali grme, če pa so tla zamrznjena,drevesa  začasno zasadimo na varno mesto.
•    Drevesa breskev in nektarin obvarujemo pred kodravostjo – s plastično folijo, poškropimo s fungicidom.

FEBRUAR

•    Preverimo zaščito pred zimo in pticami
•    Na debla še lahko nanesemo premaz
•    Sadno drevje in sadne grme pognojimo
•    Zastiramo drevnine
•    Preverimo ali novo zasajene sadne drevnine trdno stojijo (mraz jih lahko dvigne in zato niso več zasidrane v tleh)
•    Preverimo ali se je pri breskvi in nektarini pojavila kodravost ter po potrebi poškropimo (bolj učinkovito je preprečevanje s plastično folijo.)
•    Zasadimo rastline brez koreninske grude
•    Še zadnje obrezovanje drevnin
•    Načrtujemo novo zasaditev
•    Preverimo vrtno orodje in ga po potrebi popravimo oz. kupimo novo.

Vir: Zbirka priročnikov Moj sanjski vrt: SADOVNJAK. Peter Himmelhuber, DZS 2011

R.L.

Delo v sadovnjaku v januarju in februarju
1

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook