Mehanizacija objavil

Delo z vitlom v gozdu

– Les moramo privlačevati tako, da se vrv navija na boben vitla v smeri vzdolžne osi traktorja

– Če privlačujemo poševno po pobočju, mora traktor stati pod slojnico, na kateri je les;

– Praviloma ne smemo nikoli privlačevati lesa tako, da stoji traktor v smeri slojnice, pri čemer vlačimo les navzgor-poševni proti vitlu. Če se temu ne moremo izogniti, moramo uporabiti smerni kolut, s katerim usmerimo vrv v smeri traktorja navzgor;

– Če les pri privlačevanju zadene ob oviro, ga je treba preusmeriti, nikakor pa ne sme traktorist zaporedno vklapljati sklopko s povečanimi obrati motorja, češ da bo z dodatnimi dinamičnimi sunki povlekel les izza ovire. Tako delo je zelo nevarno. Za manjše premike lahko tovor preusmerimo tudi z drsno verižico ali s škripcem, kar je najbolje;

– Zelo nevarno je privlačevanje po padnici navzdol, po večjih nagibih. Na drsnih tleh ali če je les iglavcev sveže olupljen, lahko les zdrvi proti traktorju. Les, ki ga vleče vitel, lahko sproži tudi večje kamenje, debelejše veje ali druga debla, ki lahko poškodujejo traktor, traktorista ali njegovega pomočnika. Mnogo varnejše je privlačevanje poševno na osnovni nagib terena. Traktor mora v takih primerih stati zunaj smeri samotežnega gibanja lesa;

– Privlačevanje lesa z visoko montiranim vitlom povzroča močno dviganje prednjega traktorjevega dela. Če moramo v tem primeru izvleči večjo količino lesa, je priporočljivo traktor utrditi.

Vir: Fidler S., Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, Ljubljana: 1991

Objavila: Maruša Pišljar

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook